U bent hier

Gedeeltelijke herziening NHG-Standaard Het soa-consult

20 oktober, 2022

Herzien in de standaard zijn de onderwerpen hiv en chlamydia, nieuw toegevoegd is het onderwerp Mycoplasma genitalium. Vanwege het veelvuldig voorkomen van rectale chlamydia-infecties bij vrouwen is de eerste keus behandeling doxycycline geworden. Ook is nu voorlichting over PrEP opgenomen in de standaard.

U vindt de NHG-Standaard Het soa-consult op de NHG-richtlijnenwebsite.  Om de afzonderlijke soa’s makkelijker te vinden, is er een extra laag toegevoegd aan het menu. 

Chlamydia

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat 75% van de vrouwen met een urogenitale chlamydia-infectie ook een rectale chlamydia-infectie heeft, onafhankelijk van anale seks. Een mogelijke verklaring hiervoor is het korte perineum tussen vagina en rectum: hierdoor kan zelfbesmetting plaatsvinden. Hoewel doxycycline en azitromycine even werkzaam zijn bij een urogenitale chlamydia-infectie (beide 95%), is bij rectale chlamydia doxycycline effectiever (95% vs. 85%). Vanwege de hogere effectiviteit bij een meerderheid van de vrouwen is gekozen voor doxycycline als eerste keus behandeling bij vrouwen.

Hiv

PrEP bestaat uit een combinatie van antiretrovirale middelen die voorgeschreven worden ter preventie van hiv bij hoogrisicogroepen. Dit kan dagelijks zijn of alleen rondom seks. Het is belangrijk dat huisartsen voldoende kennis hebben om de risicogroepen te herkennen om zo nodig door te verwijzen. Het voorschrijven en het begeleiden van patiënten bij het gebruik van PrEP valt onder het bijzondere aanbod en is facultatief. Huisartsen die zelf PrEP willen voorschrijven kunnen dat doen volgens de HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP) richtlijn Nederland. 

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium is een traaggroeiende bacterie die via seksueel contact overdraagbaar is. Aanwezigheid van de bacterie verloopt veelal asymptomatisch en vaak verdwijnt de bacterie vanzelf. Er is geen bewijs voor lange termijn complicaties. Vooralsnog is daarom alleen plaats voor testen en behandelen van mannen met >4 weken persisterende uretritis klachten waarbij gonorroe en chlamydia zijn uitgesloten. De vaste partners van deze mannen hebben ook een indicatie voor testen en zo nodig behandelen. Eerstekeusbehandeling is een 5-daagse azitromycine kuur. Resistentieproblematiek is veelvoorkomend.

Thuisarts.nl

De patiënteninformatie op Thuisarts.nl is aangepast aan de wijzigingen in de nieuwe standaard, zoals de behandeling van chlamydia bij vrouwen. In de nieuwe situatie ‘Ik heb mycoplasma ’ ligt de focus op de twijfel over wel/niet testen en wel/niet behandelen.

Teksten over soa algemeen

Tekst over klachten die een soa kunnen zijn

Teksten over specifieke soa's

Nieuwe NHG E-learning Het soa-consult

De focus in deze nieuwe e-learning ligt op de veranderingen van het beleid bij chlamydia en gaat verder over hiv en aids, zoals hiv-indicatorziekten en opportunistische infecties. Verder wordt uw kennis opgefrist ten aanzien van de risico-inschatting bij de opsporing van soa en komen Mycoplasma genitalium en condylomata acuminata voorbij in de kennistoets. De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd.

FTO-module

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft de module en presentatie over soa en PrEP herzien.

Kennislacunes

Er zijn 4 nieuwe kennislacunes behorende bij dit onderwerp.

H&W-podcast en -artikel

Wilt u in ruim 20 minuten horen welke punten zijn aangepast in de herziene standaard? Luister dan naar de H&W-podcast. Michelle Bruggeling en Femke Veldman bespreken de bacteriesoort Mycoplasma genitalium en 2 herziene onderwerpen: hiv en de behandeling van chlamydia bij vrouwen.


In de oktober-uitgave van H&W leest u ook het artikel Doxycycline eerste keus bij vrouwen met chlamydia in herziene NHG-Standaard Het soa-consult.