U bent hier

Format voor verwijsbrief GGZ: wat moet u vermelden?

11 december, 2014

Verschillende leden hebben gevraagd wat er precies in een verwijsbrief moet staan als de huisarts in het huidige GGZ-systeem een patiënt doorverwijst voor nadere diagnostiek en behandeling. Omdat dit regelmatig tot discussie leidt tussen huisartsen en GGZ-aanbieders, bieden LHV en NHG ter ondersteuning van hun leden een aangepast format voor een verwijsbrief GGZ aan. Dit format is een hulpmiddel voor een verwijzing naar de andere twee echelons in de GGZ.

Dit format geeft u als huisarts de mogelijkheid relatief eenvoudig tot een duidelijke verwijzing te komen als sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis bij een patiënt. De voorbeeldbrief wordt ondersteund door de NHG richtlijn gegevensuitwisseling huisarts- GGZ (dit betreft een aanpassing van de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – tweedelijns ggz) en is door de LHV getoetst aan de NZa-beleidsregels.

Tijdelijk hulpmiddel

Er wordt gewerkt aan samenwerkingsrichtlijnen voor de huisarts en andere echelons in de GGZ . Deze zijn naar verwachting medio 2015 gereed. Het kan zijn dat het format voor de verwijsbrief op basis hiervan verder zal worden aangepast We zullen u over de samenwerkingsrichtlijnen en eventuele consequenties voor de verwijsbrief te zijner tijd berichten via de websites.

Via het HIS

Momenteel maken de huisartsenorganisaties het nieuwe format van de verwijsbrief geschikt voor gebruik in het HIS. We zijn hierover in overleg met ZorgDomein en HIS-aanbieders en houden u hiervan op de hoogte.

Producten

Format Verwijsbrief GGZ (Word)
Format Verwijsbrief GGZ (PDF)