U bent hier

Advies Diane-35 pil niet voor te schrijven onveranderd

4 maart, 2013

Dit weekend is er opnieuw media aandacht ontstaan over de Diane-35 pil. Het Lareb maakte bekend dat 10 vrouwen zijn overleden mogelijk door gebruik van de Diane-35 pil.

Het NHG adviseert in de standaard Anticonceptie en in de standaard Acne de Diane-35 niet voor te schrijven. Dit is conform het advies van het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) dat vandaag ook adviseert om de Diane-35 niet meer voor te schrijven aan nieuwe patienten.

Het NHG heeft vanaf 1998 toen de eerste herziening van de standaard Hormonale Anticonceptie uitkwam, een voorkeur uitgesproken voor een combinatiepil van de tweede generatie (met levonorgestrel, lynesterol of norethisteron als progestageen). Toen was al bekend dat de pillen van de derde generatie (met desogestrel of gestodeen) een ongeveer tweemaal verhoogd risico geven op veneuze trombose vergeleken met de pillen van de tweede generatie

Andere pillen

Alle derde generatiepillen (met desogestrel of gestodeen) geven een ongeveer tweemaal verhoogd risico op veneuze trombose vergeleken met de pillen van de tweede generatie. Ook voor de anticonceptiepil met drospirenon zijn er aanwijzingen dat deze pil een verhoogd risico op trombose geeft.

Acne

Orale anticonceptiva kunnen het beloop van acne gunstig beïnvloeden en kunnen worden voorgeschreven aan vrouwen die tevens een anticonceptiewens hebben. Omdat het risico op veneuze trombose bij de Diane-35 twee- tot viermaal groter is dan bij gebruik van een tweedegeneratiepil wordt de Diane-35 sinds 2007 door het NHG niet meer geadviseerd voor de behandeling van acne (zie NHG-Standaard Acne).

Voorkeur

Het NHG adviseert in de richtlijn Anticonceptie een pil die levonorgestrel (in combinatie met 30 microgram ethinylestradiol) bevat. Deze combinatiepil geeft het minste risico op trombose. Andere combinatiepillen hebben geen voordelen wat betreft betrouwbaarheid en bijwerkingen. Hoewel het relatieve risico op trombose verhoogd is, zijn de absolute risico’s klein (minder dan 1 per 1.000 vrouwen per jaar).

Overstappen

Omdat het risico op veneuze trombose vooral in het eerste jaar van gebruik verhoogd is, wordt overstappen op een tweede generatiepil in het eerste jaar aanbevolen. Overstappen van een derdegeneratiepil of een pil met drospirenon of cyproteronacetaat naar een tweedegeneratiepil wordt niet aanbevolen als deze pillen voor langere tijd naar tevredenheid zijn gebruikt. Als de vrouw zelf graag wil overstappen, is dit uiteraard mogelijk. De huisarts kan hierbij ook wijzen op andere methoden van anticonceptie. Voor het voorschrijven van hormonale anticonceptie is het van belang om na te gaan of er eventuele contra-indicaties zijn zoals risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bv. roken, obesitas), veneuze trombo-embolie of bekende trombofilie in de voorgeschiedenis of bij familieleden (zie NHG-Standaard Anticonceptie). Wanneer wordt besloten om te stoppen met de Diane-35, adviseer dan over te stappen naar een tweedegeneratiepil (voorkeur voor pil met 30 microg oestrogeen en 150 microg levonorgestrel).

Pilsoort

Merknaam

Werkzame stoffen

 

 

 

Oestrogeen

Progestageen

Eerste generatie

Microgynon 50

ethinylestradiol

levonorgestrel

Tweede generatie

Microgynon 30, Stediril 30,Trigynon, Trinordiol, Lovette, Microgynon 20

ethinylestradiol

levonorgestrel

 

Modicon

ethinylestradiol

norethisteron

Derde generatie

Marvelon, Mercilon

ethinylestradiol

desogestrel

 

Femodeen, Meliane, Minulet

ethinylestradiol

gestodeen

Overige

Yasmin, Yaz

Diane 35

ethinylestradiol

ethinylestradiol

drospirenon

cyproteron

Meer informatie over de derde generatiepil en over de Diane-35 vindt u op Thuisarts.nl