Belangrijkste aandachtspunten

  • Dit zijn de 3 categorieën in de herziene NHG-Standaard:
    • pneumonie
    • acuut hoesten met risicofactoren voor een ernstig beloop
    • acuut hoesten zonder risicofactoren voor een ernstig beloop
  • We adviseren terughoudendheid met luchtwegverwijders bij bronchiolitis. 
  • Naar aanleiding van de ingevoerde kinkhoestvaccinatie van zwangere vrouwen zijn de adviezen bij een vermoeden van kinkhoest aangepast. 
  • Bij kinderen met matig-ernstige pseudokroep is behandeling met dexamethasondrank eerste keus. 

Hieronder lees je belangrijke discussiepunten tijdens de herziening:

Beperkte waarde van CRP 

Een CRP-bepaling is meestal niet nodig bij patiënten met acuut hoesten, aangezien de huisarts op basis van het klinische beeld vaak goed in kan schatten of de patiënt wel of geen pneumonie heeft. 

Alleen bij patiënten zonder risicofactoren voor een ernstige beloop, waarbij twijfel is over pneumonie, kan een CRP-bepaling zinvol zijn. We bevelen geen CRP-bepaling aan bij kinderen met acuut hoesten. 

Hoestprikkeldempende middelen

Er zijn veel hoestprikkeldempende middelen op de markt. Deze producten raden we nog steeds niet aan, vanwege gebrek aan bewijs en vanwege mogelijke nadelen. Alle hoestprikkeldempende middelen hebben invloed op de rijvaardigheid. Per middel hebben we in de NHG-Standaard een korte opsomming van de nadelen opgenomen.  

Pneumonie 

Bij een pneumonie is amoxicilline gedurende 5 dagen nog steeds eerste keus. Voor volwassenen is dit amoxicilline 3 dd 500 mg gedurende 5 dagen en bij kinderen amoxicilline 40 mg/kg in 3 doses (max. 3 dd 500 mg) gedurende 5 dagen.   

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Teksten op Thuisarts.nl

De teksten op Thuisarts.nl zijn aangepast zodat ze aansluiten op de standaard. Deze onderwerpen met bijbehorende teksten zijn gepubliceerd: 

De meest voorkomende oorzaak van acuut hoesten is een luchtweginfectie. Wanneer is antibiotica geïndiceerd en wat zijn risicofactoren voor een ernstiger beloop van de hoestklachten? Dit en meer komt aan bod in de NHG E-learning Acuut hoesten. Accreditatie: 1,5 punt.

Er zijn 5 nieuwe Kennislacunes behorende bij dit onderwerp.

Artikel

Naast de aangepaste indeling wordt ingegaan op onder andere de toegevoegde waarde van een CRP-bloedtest, Onderzoek naar verwekkers niet zinvol en de beperking van hoestprikkeldempende middelen.  Lees het artikel

Podcast

Beluister daarnaast de podcast waarin Femke Veldman, huisarts, in gesprek gaat  met Marjolein Schot, huisarts en lid van de werkgroep Acuut hoesten.  

Beluister de podcast