Belangrijkste aandachtspunten

  • Momenteel is er een forse toename van kinkhoest in Nederland. 
  • Indien een patiënt met vermoeden van kinkhoest deel uitmaakt van een gezin met een onvolledig gevaccineerde zuigeling of hoogzwangere: verricht aanvullend onderzoek naar kinkhoest en geef antibiotica (profylaxe) aan alle gezinsleden. 
  • Verwijs een zuigeling < 6 maanden bij een vermoeden van kinkhoest. 

Epidemiologie

Sinds half januari is er een toename van kinkhoest in de Nederlandse bevolking. Ook het aantal zuigelingen met kinkhoest neemt toe. Er zijn momenteel per week 23-26 meldingen van zuigelingen met kinkhoest. Dit aantal is zo’n 10 keer hoger dan in het piekjaar 2012, waarin maternale DKT-vaccinatie nog niet werd aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Vaccinatiestatus

Van de zuigelingen met kinkhoest heeft zo’n 90% van de moeders zich niet laten vaccineren tijdens de zwangerschap óf is de zuigeling niet conform het RVP gevaccineerd. De meeste meldingen zijn in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Biblebelt. Maternale vaccinatie wordt bij voorkeur bij 22 weken gegeven, maar kan tot aan de bevalling toegediend worden.

Beleid

  • Indien een patiënt met vermoeden van kinkhoest deel uitmaakt van een gezin met een niet of onvolledig gevaccineerde kind < 1 jaar óf een hoogzwangere vrouw (> 34 weken): verricht aanvullend onderzoek naar kinkhoest en geef in afwachting van de uitslag antibiotica (profylaxe) aan alle gezinsleden. 
  • Verwijs een zuigeling < 6 maanden bij een vermoeden van kinkhoest. 
  • De volledige adviezen voor huisartsen over het te voeren beleid bij vermoeden van kinkhoest zijn opgenomen in de NHG-Standaard Acuut hoesten.  

Bronnen

Acuut hoesten | NHG-Richtlijnen 

Nieuwsbericht RIVM 

Kinkhoest | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

Maternale kinkhoestvaccinatie (RIVM)

Veelgestelde vragen over kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen | Huisarts & Wetenschap (henw.org)