Medicatiehistorie van de patiënt

De tijdelijke beleidsregel stelt als voorwaarde dat de voorschrijver beschikt over de geactualiseerde medicatiehistorie van de patiënt en de medicatiehistorie voor zover nodig raadpleegt. De medicatiehistorie is opgenomen in de basisset medicatiegegevens.

Nadere uitwerking van voorwaarden

De randvoorwaarden waaronder veilig online voorschrijven in de toekomst mogelijk kan blijven, worden de komende periode verder uitgewerkt. Het KNMG werkt hiervoor samen met diverse beroepsorganisaties, waaronder het NHG.

Meer informatie