Kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskunde 

Al 66 jaar is het onze missie om een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde te bevorderen. De toegevoegde waarde hiervan is ook vandaag de dag onverminderd groot. Met vier pijlers als fundament zet het meerjarenbeleidsplan lijnen voor de toekomst uit. Drie thema’s krijgen extra aandacht, omdat het vraagstukken zijn waarvan het bestuur, leden en medewerkers vinden dat die extra aandacht van het NHG verdienen. Zeven huisartsen vertellen wat zij van het NHG verwachten in de periode 2023-2027.

Voor en door huisartsen

Eric Scheppink, Raad van Bestuur: ‘In de afgelopen maanden is een uitgebreid proces gelopen dat heeft geresulteerd in dit stuk. Het nieuwe NHG-meerjarenbeleidsplan is met veel zorg samengesteld voor en door huisartsen. Ik ben enorm blij dat het gelukt is om de functie van het NHG naar de toekomst toe te borgen. De uitdaging ligt erin om focus te houden op dat wat we met elkaar beogen. In de jaarplannen wordt dat nader uitgewerkt. Ik ben trots op het resultaat van een uitvoerig traject waaraan zoveel NHG-leden, medewerkers en andere belangrijke stakeholders een bijdrage hebben geleverd.’