Kwaliteitskader Spoedzorgketen: onderlegger norm 28

Zo hebben NHG en LHV vorig jaar verzocht om norm 28 in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen te verduidelijken: “De huisarts neemt indien relevant, en met toestemming van de patiënt de behandelwensen en -beperkingen van de patiënt op in de (professionele samenvatting van) het medisch dossier van de patiënt en houdt deze informatie up-to-date”.

In de praktijk blijkt het namelijk niet haalbaar om van een (groot) deel van de patiënten de behandelwensen en – beperkingen up-to-date te hebben in iedere situatie. Niet alle patiënten van wie de informatie over behandelwensen en -beperkingen wenselijk zou zijn, willen hierover praten en hun behandelwensen en -beperkingen kunnen situationeel wisselen. Daarom is de huisarts degene die op basis van de eigen expertise bepaalt wanneer het relevant is om de behandelwensen en -beperkingen op te nemen.
U leest de volledige tekst in de ‘onderlegger norm 28’ op Zorginzicht.nl.

Deelonderzoek spoedzorg

In mei 2023 vindt er periodiek onderzoek plaats onder een gedeelte van de NHG-leden, waarbij ook het thema Spoedzorg is opgenomen. Zo hopen we bruikbare informatie op te halen die we verwerken binnen het programma. In het onderzoek gaan we kort in op:

  • Trends binnen de spoedzorg
  • Gebruik van de NHG-TriageWijzer
  • Gebruik van de bestaande spoedkaarten
  • Wensen ter verdere ondersteuning op het gebied van spoedzorg

Praktische hulpmiddelen Spoedzorg