Ook wordt het vervolgtraject bij afwijkende uitslagen besproken en wordt ingegaan op de zelfafnameset (ZAS), HPV-vaccinatie en vragen die patiënten kunnen hebben omtrent HPV-besmetting.

De herziene versie van de NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vervangt de versie uit 2020 en bevat een aantal belangrijke wijzigingen.

Veranderingen verwijsschema

De Gezondheidsraad heeft in 2021 geadviseerd om bij het doorverwijzen naar de gynaecoloog ook het type hrHPV-infectie mee te wegen. Dit om het aantal niet klinisch relevante doorverwijzingen te verminderen. Bij een infectie met een hrHPV-type met een duidelijk verhoogd risico (HPV-16 en HPV-18) wordt verwezen vanaf Pap 2, bij een infectie met een hrHPV-type met een matig verhoogd risico (overige hrHPV-typen) vanaf Pap 3a2. Ook is het interval voor een controle-uitstrijk na een positieve hrHPV-test (waarbij verwijzing naar de gynaecoloog niet wordt geadviseerd) verlengd van 6 naar 12 maanden.

Genderinclusieve handleiding

Mensen met een transgender achtergrond of non-binaire of onbekende geslachtsregistratie met een baarmoeder kunnen zich vanaf dit jaar aanmelden voor het bevolkingsonderzoek. Deze aanmelding is eenmalig, hierna gaat automatisch het reguliere oproepschema in. Eerder ontvingen alleen mensen die als vrouw geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) een oproep. Dit is een belangrijke aanpassing in het proces van het bevolkingsonderzoek: alle mensen met een baarmoeder(mond) hebben recht op goede (preventieve) gynaecologische zorg.

De praktijkhandleiding is genderinclusief geschreven om deze mooie stap te vieren.

Gynaecologisch onderzoek in beladen situaties

Soms is het laten uitvoeren van een uitstrijkje een beladen situatie, bijvoorbeeld bij patiënten met vaginisme, genderdysforie of een negatieve (seksuele) ervaring. Er is een paragraaf toegevoegd die hier aandacht aan besteedt en waarin uitleg en adviezen worden gegeven hoe hiermee om te gaan.

Herziene NHG E-learning

Voor NHG-Leden staat de NHG E-learning Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker klaar in de leeromgeving. Bent u niet lid? Via de NHG-Winkel kunt u de herziene versie aanschaffen.

Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl staan diverse situaties beschreven over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek.