Definitief afstel 

Vanuit NHG, LHV en andere veldpartijen is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de plannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren: de lasten én kosten van deze herberekening zouden namelijk bij zorgverleners en patiënten te liggen. In september 2022 werd de invoer van de modernisering – die in eerste instantie per 2023 al in zou gaan – al uitgesteld tot 1 januari 2024.

In het geneesmiddelendebat van maart 2023 gaf de minister aan bedenkingen te hebben bij herberekening, maar kon toen nog geen definitief besluit tot koerswijziging geven vanwege financiële gevolgen van het kabinet. Met het versturen van de voorjaarsnota is dat afgerond en is besloten geheel af te zien van de voorgenomen GVS-modernisering. 

De kamer is met deze brief op de hoogte gesteld. 

Vervolg 

Door dit afstel is de taakstelling (besparing) vanaf 2025 nog niet ingevuld. De minister zal daarvoor met maatregelen moeten komen in de aanstaande miljoenennota. Hij geeft daarbij nadrukkelijk aan het veld te willen betrekken, gezien de suggesties die inmiddels ter verbetering zijn gegeven.