Diagnose en gepersonaliseerde zorg

  • Obesitas heeft grote fysieke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen, op de korte en lange termijn. 
  • Een groot deel van de patiënten zal bij vragen of problemen als gevolg van overgewicht en obesitas aankloppen bij de huisartsenpraktijk. 
  • De richtlijn geeft adviezen voor het stellen van de diagnose, het gebruik van de juiste uitkomstmaten, gepersonaliseerde zorg en organisatie van zorg. 

NHG-Standaard Obesitas

Naast medewerking aan het herzien van de richtlijn Obesitas en overgewicht bij volwassenen, start het NHG met de herziening van de NHG-Standaard Obesitas. Daarbij wordt in elk geval de plaatsbepaling van medicatie als onderdeel van de behandeling uitgewerkt voor de huisartsenpraktijk. Zie hiervoor ook ons eerdere nieuwsbericht over de inzet van liraglutide bij de behandeling van obesitas. De herziening van de NHG-Standaard vindt plaats op basis van de nieuwe inzichten en aanbevelingen die staan beschreven in de herziene richtlijn, en op basis van de knelpunten die de huisartsen hebben aangegeven, onder meer via de NHG-Adviesraad Standaarden.  

Aanbevelingen voor de praktijk

De richtlijn geeft adviezen voor het stellen van de diagnose, het gebruik van de juiste uitkomstmaten, gepersonaliseerde zorg en organisatie van zorg. Ook onderwerpen zoals voeding, beweging, cognitieve gedragstherapie, gecombineerde leefstijlinterventies, medicatie, chirurgische behandeling en gebruik van wearables komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor obesitas tijdens zwangerschap en tijdens de overgang.