De handreikingen

Er is een speciale handreiking ontwikkeld voor de huisartsenspoedpost en een voor de regionale huisartsen- of eerstelijnsorganisatie. 

De handreikingen helpen je op weg met:  

  • Achtergrondinformatie over duurzaamheid.  
  • Een handig stappenplan voor het opstellen van een duurzaamheidsplan. 
  • Tips voor ‘groenere’ consultvoering en bedrijfsprocessen. 
  • Een overzicht van landelijke subsidieregelingen. 
  • Praktijkverhalen uit de regio. 

De volgende vragen komen onder andere aan bod: 

  • Hoe creëer je draagvlak voor verduurzaming bij de achterban?  
  • Wat kan je doen bij de consultvoering, het beheer van het gebouw, op kantoor? 
  • Hoe ondersteun je als regionale huisartsenorganisatie praktijken die willen verduurzamen?  

Het e-boek ‘De Groene Huisartsenpraktijk’ van NHG, LHV en Stichting Stimular ligt aan de basis van deze handreikingen.  

De handreikingen zijn een initiatief van InEen, NHG, LHV en Stichting Stimular en zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS in het kader van de Green Deal duurzame zorg 3.0. 

Waarom werken aan duurzaamheid?

Klimaatverandering leidt wereldwijd tot grote problemen. Natuur en milieu leiden daaronder, maar ook de gezondheid. Denk aan hittestress, langere seizoenen van allergieën en tekenbeten en meer luchtwegklachten door luchtvervuiling. De gezondheidszorg in Nederland stoot jaarlijks 7% van de totale CO2 uit en is daarmee onderdeel van het probleem. Steeds meer huisartsenpraktijken, huisartsenspoedposten en huisartsenorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid en maken daarom werk van verduurzaming.  

Meer informatie

Lees meer informatie over duurzaamheid op nhg.org: