Belangrijkste aandachtspunten

  • De zelfafnameset is een gelijkwaardig alternatief voor de cervixuitstrijk
  • De zelfafnameset wordt breder ingezet
  • Laboratoria en testmaterialen zijn gewijzigd

Zelfafnameset

Op advies van de Gezondheidsraad wordt de zelfafnameset (ZAS) breder ingezet en als gelijkwaardig alternatief voor de cervixuitstrijk gepresenteerd. De ZAS wordt bij 30-jarigen direct bij de eerste uitnodiging meegestuurd. Bij genodigden van 35 jaar of ouder wordt de optie een ZAS aan te vragen in de eerste uitnodiging vermeld. De ZAS wordt automatisch toegestuurd bij de herinneringsbrief.

Overige wijzigingen

  • Het screeningsonderzoek (zowel HPV-test als cytologie) wordt uitgevoerd in 3 verschillende screeningslaboratoria. Eerst waren dat er 5. Het is dus mogelijk dat u te maken krijgt met een ander laboratorium, andere verzendmaterialen en een andere koeriersdienst.
  • Sommige testmaterialen zijn veranderd. De ZAS is van een ander merk en type brush. Ook de HPV-tests die laboratoria uitvoeren zijn van een ander merk. De cervix-brushes en fixatievloeistof die u in de praktijk gebruikt zijn hetzelfde gebleven.
  • Voor de volledigheid worden ook de belangrijkste wijzigingen die zijn gedaan in 2022 genoemd in de praktijkhandleiding.

Informatiepakket

U ontvangt in de derde week van juni vanuit Bevolkingsonderzoek Nederland een informatiepakket met daarin onder andere de nieuwe ZAS, voorbeeld van de uitnodigingsbrief en folder, de gewijzigde stappenkaart. Zo bent u optimaal voorbereid op eventuele vragen van patiënten.

Meer informatie