U bent hier

Verenigingsraad

De Verenigingsraad adviseert het NHG-bestuur gevraagd en ongevraagd over het inhoudelijk beleid en heeft instemmingsrecht bij het Meerjarenbeleidplan en het NHG-Jaarplan.

De circa 25 leden van de Verenigingsraad vertegenwoordigen huisartsen uit het hele land. Zij onderhouden contacten met hun achterban en vergaderen ongeveer zesmaal per jaar.