U bent hier

Vereniging

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV komt twee keer per jaar bij elkaar.

Daarnaast kent het NHG een Verenigingsraad, een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. Dit orgaan heeft een zwaarwegende adviserende rol over het inhoudelijk te voeren beleid van het bureau en daarmee de vereniging.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het NHG stelt de missie, ambities, strategie en waarden en normen van het NHG vast. Daarnaast nemen de leden van de Raad van Bestuur besluiten binnen de centrale kaders van de bedrijfsvoering en over alle onderwerpen die de statutaire doelstelling van het NHG ten uitvoer brengen. De Raad van Bestuur legt over de prestaties van het NHG verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur geeft samen met de MT-leden dagelijks leiding aan de organisatie.

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden. Mevrouw ir. drs. W.M. Borneman (voorzitter) en de heer drs. H. Scheppink MCM (lid).

Voorzitter Raad van Bestuur

Mevrouw drs. ir. W.M. (Wendy) Borneman

Lid Raad van Bestuur 

de heer drs. H. Scheppink MCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssecretaris

drs. L. (Lisette) Verlee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het NHG houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is een onafhankelijk orgaan. De leden hebben een brede achtergrond. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

  • Mevrouw Prof. dr. H.E. van der Horst (voorzitter);
  • Mevrouw drs. P.L.M.L. Gruijters (vicevoorzitter);
  • Mevrouw dr. M. De Vries;
  • De heer Prof. dr. P.P. Groenewegen;
  • De heer drs. R.J.X. Wanders.

Contact 

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur:  

  • Olga Wieman, secretaresse Raad van Bestuur,   
  • Türkan Göktekin: secretaresse Raad van Bestuur,
  • Marieke van den Brink, secretaresse Raad van Bestuur.

Telefoonnummer 088 – 5065500, e-mail  SecretariaatRvB@nhg.org

Documentatie