U bent hier

Wijzigingen NHG-TriageWijzer

De inhoud van de NHG-TriageWijzer is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, uitgebreid met informatie uit de NHG-Standaarden, Thuisarts.nl en aangevuld op basis van de feedback van huisartsen en specialisten om zo goed mogelijk toepasbaar te zijn binnen de huisartsenzorg. De online versie van de NHG-TriageWijzer wordt daarom ook regelmatig aangepast en aangevuld. Op deze pagina worden deze wijzigingen samengevat.

Update mei 2021

In deze update zijn naast feedback van gebruikers ook alle wijzigingen uit NTS de updates 9.12 doorgevoerd.

Ingangsklacht Allergische reactie of insectensteek
Wijzigingen
De achtergrondinformatie mbt het Angio(neurotisch)oedeem en het Quinckeoedeem zijn aangepast.
De toelichtende tekst bij het triagecriteria anafylaxie is aangepast.
Triagecriteria mbt insectensteek in de mond aangepast en triagecriteria "Heftige lokale allergische reactie" met voorbeeldvragen toegevoegd.

Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking
Wijzigingen
Aan de achtergrondinformatie is het Angio(neurotisch)oedeem toegvoegd en de tekst van het Quinckeoedeem aangepast.
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpera.

Ingangsklacht Braken
Wijzigingen
Toelichtende tekst van het triagecriteria "Risicogroep" is aangepast.

Ingangsklacht Diarree
Toevoeging
Triagecriteria "Risicogroep" met toelichtende tekst is als U3 toegevoegd.

Ingangsklacht Wond (trauma/beet)
Wijzigingen
Aan de achtergrondinformatie over bijtwonden is informatie over antibioticumprofylaxe toegevoegd.
Link naar de NHG-behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden toegevoegd.
Voorbeeldvragen mbt peesletsel toegevoegd.

Pagina ABCDE-Triage
Wijzigingen
Ondertemperatuur toegevoegd als E-probleem aan tabel 1 en verwijderd uit tabel 2.

Ingangsklacht Urinewegproblemen
Wijzigingen
in de achtergrondinformatie over Urineweginfectie (UWI) is het advies mbt antibiotica aangepast.
Onderscheid tussen fors, macroscopisch en microscopisch hematurie aangepast waardoor er nog maar één TC hematurie is welke een U4 is.

Ingangsklacht Diabetes
Wijzigingen
Advies bij Hypo- of hyperglykemie mbt zoet eten en/of drinken aangepast.
Aanpassingen in het advies bij Hyperglykemie. Hier is o.a. de 2-4-6 regel toegevoegd.

Ingangsklacht Oogklachten (inclusief trauma)
Wijzigingen
Triagecriteria acute fotofobie (U3) en acute fotofobie en hevige pijn (U2) toegevoegd.
Triagecriteria Geel / groen pussend oog is aangepast, in alle gevallen is dit nu U3.
Alle U1 criteria zijn aangepast naar U2 (omdat U1 voorbehouden is aan de uitval van vitale functies)

Ingangsklacht Koortst volwassene
Vewijderd
Het triagecriteria "Koorts langer dan 5 dagen" (U4) is verwijderd.
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene en voorzien van toelichting.

Ingangsklacht Koorts kind
Wijzigingen
De achtergrondinformatie mbt de duur en ernst van koorts is aangepast.
Ook is er informatie over de ziekte van Kawasaki aan de achtergrondinformatie toegevoegd.
Triagecriteria huilen verwijderd en triagecriteria zieke indruk aangepast en voorzien van een extra toelichting.
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura

Ingangsklacht Armklachten
Wijzigingen
Aan de titel van de ingangsklacht (inclusief schouder) toegevoegd om duidelijk te maken dat deze ingangsklacht ook van toepassing is op schouderklachten.
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor zieke indruk kind en zieke indruk volwassene en voorzien van een extra toelichting.

Ingangsklacht Trauma schedel
Wijzigingen
Triagecriteria Schedelhematoom kind jonger dan 2 jaar" toegevoegd met U3.

Ingangsklacht Buikpijn kind
Wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor zieke indruk kind.
Huilen is een onderdeel geworden voor de bepaling van de zieke indruk en als triagecriteria verwijderd.

Ingangsklacht Hoesten
Wijzigingen
Link naar de ingangsklacht "Ziek kind" toegevoegd aan de overweeg ook tekst.
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.

Ingangsklacht "Buikpijn volwassene"
Wijzigingen
Het triagecriteria "Hevige buikpijn en vegatieve verschijnselen" is toegevoegd en leidt tot een U1.

Ingangsklacht Ziek kind
Wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor zieke indruk kind.
Huilen is een onderdeel geworden voor de bepaling van de zieke indruk en als triagecriteria verwijderd.
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.

Ingangsklacht rectale klachten
wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene en voorzien van toelichting.

Ingangsklacht Oorklachten
wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.

Ingangsklacht Algehele maiaise volwassene
wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene en voorzien van toelichting.
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.

Ingangsklacht Kortademig
wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.

Ingangsklacht Keelklachten
wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.

Ingangsklacht Nekklachten
wijzigingen
Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.

Ingangsklacht Geslachtsorgaanklachten
Wijzigingen
Triagecriteria Pijn testis is aangepast.

Ingangsklacht Drain/ sonde/ katheter verstopt/gesneuveld
Wijzigingen
De naam van deze ingangklacht is aangepast. Gesneuveld is veranderd voor eruit.
Ook te triagecriteria zijn hierop aangepast voor de PEG-sonde en de SP-katheter. Hierbij is verstopt een U3 en eruit een U2 geworden.

Ingangsklacht Hoofdpijn
Wijzigingen
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.

Ingangsklacht Insult
Wijzigingen
Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpera.

 

Update december 2020

Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking
Wijzigingen
Achtergrondinformatie Netelroos – galbulten of urticaria aangepast. Hierin stond dat netelroos meestal veroorzaakt word door een allergische reactie, terwijl dit in meer dan 50% van de gevallen niet bekend is. De teksten zijn hierop aangepast.

Update november 2020

Ingangsklacht Algehele malaise volwassene
Wijzigingen
Triagecriteria Neurologische uitval is aangepast in Neurologische uitval < 6 uur bij U1 en Neurologische uitval > 6 uur bij U2.

Ingangsklacht Corpus Alienum
Wijzigingen
Achtergrond informatie mbt batterij ingeslikt is uitgebreid met een extra toelichting over de mogelijke gevolgen en het advies om bij kinderen en in specifieke gevallen een röntgenfoto te maken om de batterij te lokaliseren.
Vraag over het type voorwerp uitgebreid met extra voorbeeld vragen.

 

Update oktober 2020

In deze update zijn alle wijzigingen uit NTS updates 8.21, 8.30 en 8.40 doorgevoerd.

Ingangsklacht Pijn thorax
Wijzigingen
Antwoordmogelijkheden bij de triagecriteria u1 en u2 aangepast om het duidelijker te maken dat het criterium niet alleen de tijdsduur is, maar ook het beloop van de pijn

Verwijderd
Trombolyse bij het ACS (acuut coronair syndroom)
Prehospitale trombolyse is sinds herziening NHG Standaard 2012 vervallen, daarom is vervanging trombolyse door acute interventie duidelijker.

Ingangsklacht Diabetes
Wijzigingen
Aan de urgentiecategorie U1 is het volgende Triagecriteria toegevoegd:
Apathisch (AVPU niet 'Alert') en glucose =>15mmol en afhankelijk van insuline

Ingangsklacht Oogklachten (inclusief trauma)
Wijzigingen
Aan de urgentiecategorie U3 is het volgende Triagecriteria toegevoegd:
Oogontsteking met verergering van klachten

Ingangsklacht Drain/ sonde/ katheter verstopt/ gesneuveld
Wijzigingen
De achtergrondinformatie is aangevuld met teksten over de duodesonde en de maagsonde. Hierbij zijn alle teksten over sondes bij elkaar geplaatst onder het kopje Sondes algemeen.
De achtergrondinformatie van de CAD (blaaskatheter) is aangepast.

Ingangsklacht Brandwonden
Wijzigingen
De tekst mbt het contactadvies is aangepast

Reanimatie en Kinderreanimatie
Wijzigingen
In verband met de tijdelijke reanimatierichtlijnen die tijdens de COVID-19 pandemie gelden is een korte tekst en link naar de website van de NRR toegevoegd.

Ingangsklacht Wond (trauma/beet)
Wijzigingen
Prikaccidenten veranderd in prikaccidenten / besmetting
Advies en toelichting mbt prikaccidenten / besmetting toegevoegd.

Update augustus 2020

Ingangsklacht Zwangerschap en buikpijn
Wijzigingen
De urgentiecategorie van mictieklachten bij zowel vragen & triagecriteria gelijkgetrokken. Mictieklachten leiden tot een U4.

Ingangsklacht Intoxicatie
Wijzigingen
Omdat het Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC) geen onderdeel meer is van het RIVM, is de verwijzing hiernaartoe verwijderd. De contactgegevens zijn hetzelfde gebleven.

Ingangsklacht Beenklachten
Wijzigingen
Omdat de richtlijnen Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten/ Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen, deze twee richtlijnen zijn samengevoegd tot niet traumatische knieklachten, is de verwijzing hiernaartoe aangepast.

Ingangsklacht Urinewegproblemen
Wijzigingen
De verwijzing naar de niet bestaande ingangsklacht "Zwangerschap en mictieklachten" is aangepast naar de ingangsklacht "Zwangerschap en buikpijn".

Ingangsklacht Vaginaal bloedverlies
Wijzigingen
Omdat de richtlijn Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom is komen te vervallen is deze ook uit de NHG-TriageWijzer verwijderd.

Update juli 2020

In juli 2020 is de NHG-TriageWijzer 2020 uitgebracht. Deze versie is gebaseerd op de NTS versie 8.11 en vervangt de oude NHG-TriageWijzer 2018. Omdat het aantal wijzigingen te groot is om hier een duidelijk overzicht van op te stellen, is dit niet beschikbaar. Wel is er een overzicht gemaakt van de meest belangrijke wijzigingen.


De volgende belangrijke wijzigingen zijn in de NHG-TriageWijzer 2020 doorgevoerd:

  • Alfabetisch gerangschikte ingangsklachten in plaats van klachten gerangschikt per cluster;
  • Overzicht van alle ingangsklachten met een korte omschrijving per klacht;
  • Overzicht met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen;
  • Geen vervolgacties meer bij de triagecriteria;
  • Meer verwijzingen naar Thuisarts.nl bij adviezen met lage urgentie, zodat de gebruiker actuele informatie ter beschikking heeft;
  • Nieuwe ingangsklachten bij zwangerschap;
  • ABCDE-triage is uitgebreid met adviezen.