U bent hier

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus)

De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG en de paramedische beroepsverenigingen, en vervangt de richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut (HAFT).

Over de Richtlijn HASP-paramedicus

In de richtlijn HASP-paramedicus (PDF) vindt u de afspraken die het NHG maakte samen met de paramedische beroepsverenigingen over:

  • het berichtmodel met de geëigende momenten en tijdigheid om elkaar te informeren;
  • het format voor alle berichten, dat direct inzicht geeft in de wederzijdse informatiebehoefte;
  • een gedragscode HASP-paramedicus met de tijdigheid van de verschillende overdrachtmomenten en met afspraken in hoeverre het bericht bijdraagt aan overdracht verantwoordelijkheid;
  • de relatie met HIS respectievelijk EPD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning; relatie met zorginformatiebouwstenen.

Bij implementatie van de richtlijn kunt u gebruikmaken van de HASP-viewer. Hierin vindt u een overzicht van de afgesproken berichten (ook beschikbaar als PDF).

De richtlijn HASP-paramedicus is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast. De basis is overgenomen en waar nodig specifiek gemaakt voor informatie-uitwisseling met de paramedicus. Uit de vervallen richtlijn HAFT is de uitwerking van berichtuitwisseling voor ‘Directe toegang’ overgenomen.

Over de implementatie en de pilot HASP-paramedicus

Deze richtlijn wordt momenteel al ingevoerd in een pilotsetting. Deze pilot loopt tot november 2022. Naar verwachting vindt ook ontwikkeling van een landelijke implementatiestandaard plaats en inbouw hiervan in een aantal IT-systemen.

U kunt zich als regio aanmelden indien uw regio als koploper in januari een aanvang wil maken met de implementatie. Neem hiervoor contact op met Carinke Buiting, arts NHG-programma Informatisering huisartsenzorg.

Totstandkoming

De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, LHV, Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD),  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) .