U bent hier

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus)

De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten.

De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus komt medio november 2020 beschikbaar. In deze richtlijn is vastgelegd:

  • op welke momenten arts en paramedicus informatie uitwisselen over een patiënt (via berichten);
  • welke gegevens arts en paramedicus met elkaar uitwisselen.

De richtlijn geeft ook de aanknopingspunten voor implementatie in de IT-systemen van de zorgverleners. Denk hierbij aan:

  • het presenteren van de juiste invulformats (een invulscherm met de rubrieken in de juiste volgorde);
  • het aanreiken van de juiste rubrieken voor gegevensuitwisseling;
  • het voorzien in spiegelinformatie over juiste invulling en tijdigheid.

 

De richtlijn HASP-paramedicus is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast. De basis is overgenomen en waar nodig specifiek gemaakt voor informatie-uitwisseling met de paramedicus. Uit de vervallen richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut is de uitwerking van berichtuitwisseling voor ‘Directe toegang’ overgenomen.

Concept-richtlijntekst beschikbaar

De richtlijn wordt naar verwachting begin november definitief vastgesteld en is vanaf medio november te vinden op deze pagina. Wilt u voor die tijd al over de concept-richtlijntekst beschikken? Neemt u dan contact op met Carinke Buiting, arts NHG-programma Informatisering huisartsenzorg.

Totstandkoming

De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, LHV, Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD),  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en vervangt de huidige richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.