U bent hier

Informatiebeveiliging in de eerstelijnszorgpraktijk

Informatiebeveiliging is een must voor de huisartsenpraktijk. Landelijk zitten zorgpartijen bij elkaar aan tafel om samen afspraken te maken voor een veilig stelsel van gekoppelde IT-systemen in de zorg en daarbij te voldoen aan toepasselijke wetten en normen.

Informatiebeveiliging moet. Maar waar begin je en waar let je op? De PraktijkWijzer Informatiebeveiliging in de eerstelijnszorgpraktijk (versie mei 2018, niet meer beschikbaar) biedt u een praktisch stappenplan en hulpmiddelen om de informatiebeveiliging voor uw praktijk te laten voldoen aan de landelijke normen.

Deze PraktijkWijzer is in mei 2018 aangepast om hem weer geheel up-to-date te maken. Doorgevoerde wijzigingen:

  • Naast het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn ook de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen nauw betrokken bij de inhoud van deze Praktijkwijzer. 

  • De Praktijkwijzer Informatiebeveiliging richt zich niet meer alleen op de huisartsenpraktijk maar op de gehele eerste lijn, inclusief collectieve voorzieningen zoals de huisartsenpost en de zorggroep. 

  • De verwijzing naar NEN 7510 is aangepast aan NEN 7510:2017, de verwijzing naar NEN 7511 is vervallen (deze norm is ook vervallen), een verwijzing naar NEN 7513 is toegevoegd.
  • Een verwijzing naar de AVG en Wvpz is opgenomen, de invulling wordt stapsgewijs aangevuld met implementatiemateriaal. 

  • Opgenomen is een tweetal paragrafen Toezicht op toegangsrechten en -middelen (Handreiking BEIS deel I) en Toezicht op inzage in het dossier en data-exports (Handreiking BEIS deel II), en sluit nu aan op BEIS en de nieuwe NEN 7513. 


De PraktijkWijzer is gratis voor leden van NHG, LHV en InEen. De PraktijkWijzer bestaat uit een algemeen deel, online bijlagen en een tabel met links naar aanvullende documenten van een of meer zorgpartijen.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt over informatiebeveiliging kunt u contact opnemen met: Carinke Buiting, arts NHG-sectie automatisering.