U bent hier

Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP)

Deze NHG-richtlijn biedt huisarts en specialist de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Doel is het bieden van zorg door continuïteit van informatie.

Lees ook

Over de Richtlijn HASP

De richtlijn (pdf) geeft

 • het format voor het verwijsbericht dat het de specialist in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is
 • het format voor het ontslagbericht van de specialist dat de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de huisarts moet bieden
 • de geëigende momenten en tijdigheid om elkaar, ook tussentijds, te informeren
 • de relatie met HIS respectievelijk ZIS of EMD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning

Versie 1 december 2017

In 2016/7 heeft NHG in samenwerking met de Federatie van Medisch Specialisten een revisie van deze Richtlijn uitgevoerd. In deze revisie zijn opgepakt:

 • onderschrijving van de richtlijn door alle wetenschappelijke specialistenverenigingen wat een flinke stap vooruit betekent in de berichtgeving richting huisarts
 • een gedragscode HASP waarin we nader afspreken wat de tijdigheid is van de verschillende overdrachtmomenten; termijnen zijn daarbij teruggebracht, zoals tot 0-24 uur bij ontslag naar huisarts / verpleeghuis /revalidatie
 • in hoeverre het bericht bijdraagt aan overdracht verantwoordelijkheid
 • aanscherping van de ‘kern’, zowel in het verwijsbericht als in het ontslagbericht
 • verbeterde vulling uit het HIS; relatie met Basisgegevensset Zorg
 • specifiek adresseren van overdracht en communicatie bij kwetsbare ouderen

Deze versie is per 1 december 2017 beschikbaar.

Implementatie

De implementatie van deze ICT richtlijn vraagt inzet van onder meer zorgverleners, ICT leveranciers en zorgaanbieders, Voor een goede landing zijn uniforme inbouw en naleving van belang. Voor implementatie wordt een traject van 3 jaar voorzien vanaf 1 januari 2018. NHG en FMS ondersteunen vanaf 2018 de uitrol met een routekaart en het vergaren van feedback. U kunt zich als regio aanmelden indien uw regio als koploper in januari een aanvang wil maken met de implementatie. 

Verkrijgbaarheid

De richtlijn bestaat uit:

 • De volledige richtlijn als gratis te downloaden pdf;
 • Het samenvattingskaartje als gratis te downloaden pdf; of vanaf januari 2018 te bestellen als geplastificeerd kaartje;
 • De HASP-viewer: dit is een online tool met de afgesproken berichten.

Contact

Indien u naar aanleiding van de richtlijn inhoudelijke vragen heeft of in uw regio concrete plannen heeft om de richtlijn in te voeren, kunt u contact opnemen met:

Carinke Buiting, arts NHG-sectie automatisering