U bent hier

Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP)

Deze NHG-richtlijn biedt huisarts en specialist de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Doel is het bieden van zorg door continuïteit van informatie.

Over de Richtlijn HASP

In de richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (pdf) vindt u de afspraken die het NHG maakte samen met alle wetenschappelijke specialistenverenigingen:

  • het format voor het verwijsbericht dat het de specialist in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is
  • het format voor het ontslagbericht van de specialist dat de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de huisarts moet bieden
  • de geëigende momenten en tijdigheid om elkaar, ook tussentijds, te informeren
  • een gedragscode HASP met de tijdigheid van de verschillende overdrachtmomenten, zoals tot 0-24 uur bij ontslag naar huisarts/verpleeghuis /revalidatie en met afspraken in hoeverre het bericht bijdraagt aan overdracht verantwoordelijkheid
  • de relatie met HIS respectievelijk ZIS of EMD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning; relatie met Basisgegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen

Over de implementatie

De richtlijn HASP wordt al uitgebreid toegepast. De implementatie van deze richtlijn vraagt inzet van onder meer zorgverleners, ICT leveranciers en zorgaanbieders. Voor een goede landing zijn uniforme inbouw en naleving van belang. Voor implementatie wordt een traject van 3 jaar voorzien vanaf 1 januari 2018. NHG en FMS ondersteunen vanaf 2018 de uitrol met een routekaart en het vergaren van feedback. U kunt zich als regio aanmelden indien uw regio als koploper in januari een aanvang wil maken met de implementatie. 

Verkrijgbaarheid

De richtlijn bestaat uit:

  • De volledige richtlijn als gratis te downloaden pdf;
  • Het samenvattingskaartje als gratis te downloaden pdf; of vanaf januari 2018 te bestellen als geplastificeerd kaartje;
  • De HASP-viewer: dit is een online tool met de afgesproken berichten.

Lees ook

Contact

Indien u naar aanleiding van de richtlijn inhoudelijke vragen heeft of in uw regio concrete plannen heeft om de richtlijn in te voeren, kunt u contact opnemen met Carinke Buiting, arts NHG-programma Informatisering huisartsenzorg.