U bent hier

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut

Deze in 2010 gelanceerde NHG/KNGF-richtlijn biedt huisarts en fysiotherapeut de basis voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens.

De richtlijn geeft

  • het format voor de verwijsbrief en de consultvraag die het de fysiotherapeut in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is
  • het format voor de retourbrief van de fysiotherapeut die de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de fysiotherapeut voorstelt
  • het format voor de informatie-uitwisseling in geval van directe toegang fysiotherapie (DTF)
  • de geëigende momenten om elkaar te informeren
  • de relatie met HIS respectievelijk FIS of EMD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning

Herzien in 2012

Deze richtlijn is door NHG en KNGF ontwikkeld in het kader van het project e-Paramedici van Nictiz. De richtlijn heeft de vorm en de indeling bekend van de NHG richtlijn HASP (Richtlijn gegevensuitwisseling tussen Huisarts en Specialist).

In 2011 heeft het KNGF een nieuwe richtlijn verslaglegging uitgebracht. De gebruikte termen in deze NHG/KNGF Richtlijn zijn in lijn gebracht met die nieuwe KNGF Richtlijn verslaglegging. Dit heeft consequenties in hoofdstuk 5 en 7.

Verkrijgbaarheid

U kunt de tekst van de richtlijn gratis downloaden als pdf-bestand en bestellen als boekje inclusief samenvattingskaarten. Mocht u toch liever een papieren versie ontvangen, dan kunt u deze bestellen in onze winkel.

Downloaden

Contact

Indien u naar aanleiding van de richtlijn inhoudelijke vragen heeft of in uw regio concrete plannen heeft om de richtlijn in te voeren, kunt u contact opnemen met:

Carinke Buiting, arts NHG-sectie automatisering