U bent hier

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost

Deze richtlijn beschrijft de gegevens die de huisarts als waarnemer op een centrale huisartsenpost (CHP) als professionele samenvatting te zien krijgt. Deze richtlijn beschrijft ook welke gegevens u als behandelend huisarts mag terugverwachten van een CHP.

Versie 5, 19 september 2016

In versie 5 is de selectie van journaalregels (SOEP-regels) aangepast naar gegevens over de afgelopen vier maanden. Daarnaast is de richtlijn geactualiseerd aan de hand van het NHG HIS-Referentiemodel versie 2016.

Versie 4, 1 mei 2013

In versie 4 zijn nieuwe elementen zoals beschreven in het HIS-Referentiemodel opgenomen. De richtlijn is uitgebreid met gegevens zoals behandelingen, beleid en additioneel. Daarnaast zijn afgesloten episodes met attentiewaarde toegevoegd. Overdrachtsgegevens als apart onderdeel in het bericht van de huisarts naar de waarnemer verdwijnen. Daadwerkelijke implementatie van gegevensuitwisseling volgens deze richtlijn is afhankelijk van de ontwikkeling en invoering van aangepaste berichtstandaarden door Nictiz en softwareleveranciers.

Versie 3 , 24-7-2008

De tekst van de richtlijn is volledig herschreven. Nieuw is het veld ‘episode’ in het waarneemretourbericht (WRB). Hierin kan de waarnemer een voorstel doen voor een episodenaam. De gegevenssets worden beschreven en in de bijlagen uitgewerkt voor HIS’en die respectievelijk werken met probleemgeoriënteerde registratie (POR) en met episodegerichte registratie (EGR), daarnaast is een kolom toegevoegd met uitwerking van de gegevenssets volgens HIS-Referentiemodel 2005.

Contact

Indien u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met:

Dhr. T.R. van Althuis, coördinator van de sectie automatisering NHG