U bent hier

Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD

De richtlijn ADEPD geeft u en uw praktijkmedewerkers houvast bij het registreren van relevante medische gegevens in het EPD.

Als u de richtlijn in de praktijk toepast:

 • ziet u sneller de relevante patiëntinformatie in het EPD
 • ondersteunt uw HIS u beter, zoals met consultondersteuning, medicatiebewaking, berekening van indicatoren, kwaliteitsrapportages
 • kunt u beter relevante informatie uitwisselen:
  • met collega-huisartsen binnen en buiten de praktijk
  • met andere hulpverleners

  Over ADEPD versie 4

  De werkgroep ADEPD heeft de richtlijn geactualiseerd. Bijna alle onderdelen zijn gewijzigd. In mei 2019 is deze 4e versie van de richtlijn geautoriseerd door het NHG.

  1. Registratieadviezen

  Voor alle soorten informatie en voor alle dossierdelen zijn in deze richtlijn registratieadviezen geformuleerd.

  Van de dossierdelen die niet zijn geïmplementeerd in de HIS’en, of nog niet in alle HIS’en, zijn telkens alternatieve registratieadviezen geformuleerd.

  Registratie-adviezen terug te vinden in het HIS-Referentiemodel bij het berteffende dossierdeel, bijvoorbeeld bij het dossierdeel Behandelingen.

  2. Nieuwe dossierdelen in HIS

  Voor meer informatie-uitwisseling en voor persoonsgerichte zorg is het noodzakelijk dat u bepaalde informatiesoorten gestructureerd kunt registreren. Een aantal informatiesoorten had er echter geen eenduidige plaats in het HIS. Een aantal van deze informatiesoorten is nu opgenomen in deze richtlijn:

  • Profylaxe en voorzorg
  • Ingrepen en behandelingen
  • Behandelgrenzen
  • Contactpersonen
  • Individueel Zorgplan (IZP)

  De functionaliteit van deze dossierdelen is beschreven en uitgewerkt in het HIS-Referentiemodel.

  3. Nieuw hoofdstuk over episodegericht registreren (EGR)

  Nieuw is hoofdstuk 4, Knelpunten episodegericht registreren (EGR). Dit vervangt het hoofdstuk uit de vorige versie van de richtlijn, over ontwikkelingen in de nabije toekomst.

  Verkrijgbaarheid

  U kunt de tekst van de richtlijn gratis downloaden als pdf-bestand.

  Contact

  Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze richtlijn?

  Neem contact op met NHG-afdeling Automatisering: informatisering@nhg.org