U bent hier

Juveniele Idiopatische Artritis

De digitale huisartsenbrochure over juveniele idiopathische artritis (JIA) gaat dieper in op de symptomen en behandeling van deze aandoening, de impact van de aandoening in het leven van de patiënt en de rol van de huisarts hierin.

JIA, ook wel jeugdreuma genoemd, is de meest voorkomende oorzaak van gewrichtsontsteking bij kinderen. Jeugdreuma ontstaat voor het 16e levensjaar door onbekende oorzaak. Het geeft  ontstekingen aan gewrichten die langer dan 6 weken duren en heeft vaak pijn, stijfheid en vermoeidheid tot gevolg. Er zijn episodes met exacerbaties en periodes dat de ziekte inactief is. De kans op geheel herstel of gewrichtsschade is afhankelijk van de soort JIA.

Bij de jongvolwassenen is de ziekte bij ongeveer de helft nog steeds actief en blijft dan ook jeugdreuma (JIA) heten.

Het is van belang dat de huisarts op de hoogte is van de mogelijke complicaties van Jeugdreuma en van de gevolgen van medicamenteuze behandeling van de patiënt. Ook de invloed van de ziekte en medicatie op de algehele gesteldheid van de patiënt is een punt van aandacht.

_____________________________________________________________________

De tekst is met zorg samengesteld op basis van de actuele informatie vanuit medisch-wetenschappelijke literatuur en expert opinion. Bij de expertisecentra is de meest recente stand van zaken bekend. Bij twijfel of patiënt-gerelateerde vragen: neem contact op met de behandelaar of met de regievoerend arts.

De digitale brochure ‘Informatie voor de huisarts over juveniele idiopatische artritis’ kwam tot stand door een samenwerking van Jeugdreuma Vereniging Nederland, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is gefinancierd door de Stichting Loterijacties Volksgezondheid.