Snel naar

 • Januari 2024 (feedback gebruikers, NTS update 10.22
 • September 2023 (feedback gebruikers, NTS update 10.10)
 • Maart 2023 (feedback gebruikers, NTS update 9.50)
 • December 2022 (feedback gebruikers, NTS update 9.40)
 • September 2022 (tekstfout in boek editie 2022) 
 • Update juli 2022 (feedback gebruikers, NTS update 9.30 en volledige herziening NHG-TriageWijzer 2020)
 • Update december 2021 (feedback gebruikers en NTS update 9.20)
 • Update mei 2021 (feedback gebruikers en NTS update 9.12)
 • Herdruk april 2021 (herdruk boek)
 • Update december 2020 (feedback gebruikers)
 • Update november 2020 (feedback gebruikers)
 • Update oktober 2020 (NTS updates 8.21, 8.30 en 8.40)
 • Update augustus 2020 (verbeteringen teksten en drukfouten)
 • Update juli 2020 (Volledige herziening NHG-TriageWijzer 2018

Update Januari 2024

In deze update zijn naast feedback van gebruikers, alle wijzigingen uit de NTS updates 10.22 doorgevoerd. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de NTS en een toelichting hierop is te downloaden van de website van de NTS.

 • Ingangsklacht Braken 
  • Triagecriteria ‘Fecaal braken’ toegevoegd U2 
 • Ingangsklacht Buikpijn kind  
  • Triagecriteria “zwelling lies ”toegevoegd 
   Zichtbare (rood/blauw) voelbare zwelling lies, braken of veranderd gedrag en jonger dan 1 jaar U2. Alleen een zichtbare of voelbare zwelling lies en jonger dan 1 jaar U4 
 • Ingangsklacht Buikpijn volwassene 
  • Triagecriteria ‘Fecaal braken’ toegevoegd U2 
 • Ingangsklacht Duizelig 
  • Triagecriteria ‘Coördinatiestoornis’ toegevoegd conform [Ingangsklacht  ‘Neurologische uitval’  
  • Triagecriteria ‘Neurologische uitval’ toegevoegd conform [Ingangsklacht] ‘’ Neurologische uitval’. 
 • Ingangsklacht Geslachtsorgaanklachten 
  • Triagecriteria “zwelling lies ”toegevoegd  
   Zichtbare (rood/blauw) voelbare zwelling lies, braken of veranderd gedrag en jonger dan 1 jaar. Alleen een zichtbare of voelbare zwelling lies en jonger dan 1 jaar U4 
 • Ingangsklacht Duizelig 
  • Triagecriteria ‘Coördinatiestoornis’ toegevoegd conform Ingangsklacht  ‘Neurologische uitval’  
  • Triagecriteria ‘Neurologische uitval’ toegevoegd conform Ingangsklacht ‘’ Neurologische uitval’. 
 • Ingangsklacht Hartkloppingen 
  • Triagecriteria ‘Vegetatieve verschijnselen en grauw U1 
 • Ingangsklacht Huidklachten 
  • Triagecriteria “Zwelling lies” toegevoegd 
   Zichtbare (rood/blauw)/voelbare zwelling lies, braken of veranderd gedrag en jonger dan 1 jaar U2. Alleen een zichtbare of voelbare zwelling lies U4. 
  • Triagecriteria “gezwollen en/of pijnlijke ontsteking en risicogroep” toegevoegd met U3 
  • Triagecriteria “pijnlijke en warme zwelling en (vermoedelijk) koorts ” toegevoegd met U3 
  • Triagecriteria “borstontsteking bij borstvoeding of kolven en (vermoedelijk) koorts” toegevoegd met U3 
 • Ingangsklacht Insult 
 • Ingangsklacht Armklachten 
  • Triagecriteria Ernstig zieke indruk kind en Ernstig zieke indruk volwassene verwijderd. 
 • Ingangsklacht Rectale klachten 
  • Triagecriteria Rectaal bloedverlies en stolling afwijkend verwijderd 
 • Ingangsklacht Trauma Thorax 
  • Triagecriteria Vegetatieve verschijnselen aangepast naar U1 
  • Triagecriteria Houdingsonafhankelijk kortademig na trauma verwijderd (Matige kortademigheid is al een U2, dus uitvragen voegt hier niets toe). 
 • Ingangsklacht Vaginaal bloedverlies 
  • Triagecriteria Vaginaal bloedverlies en stolling afwijkend verwijderd 
 • Ingangsklacht Wond (trauma/beet) 
  • Triagecriteria Gezwollen of pijnlijke ontsteking en risicogroep toegevoegd met U3 
  • Triagecriteria “Zwelling, pijnlijk en warm” aangepast in “Gezwollen, pijnlijke en warme ontsteking” 
  • Triagecriteria 
 • Ingangsklacht Ziek kind / koorts kind 
  • Triagecriteria “Zwelling lies” toegevoegd 
   Met zichtbare zwelling en klachten zoals braken en /of veranderd gedrag U2 en alleen een zichtbare of voelbare zwelling lies U4. 
 • Ingangsklacht Verdrinking 
  • Achtergrond informatie over ARDS toegevoegd. 

Update September 2023

In deze update zijn naast feedback van gebruikers, alle wijzigingen uit de NTS updates 10.1 doorgevoerd. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de NTS en een toelichting hierop is terug te downloaden van de website van de NTS.

 • Ingangsklachten Koorts kind en Ziek kind
  • Deze ingangsklachten zijn samengevoegd tot één ingangsklacht.
 • Ingangsklacht Braken
  • Aanhoudend braken en diabetes (U2)
  • Matig bloedbraken (U2)
  • Recent schedeltrauma (langer dan 2 weken) (U3)
  • Recent schedeltrauma (langer dan 2 weken) en stolling afwijkend (U2)
  • Zeer recent schedeltrauma (korter dan 24 uur) (U2)
  • Recent schedeltrauma (korter dan 2 weken) (U3)
 • Ingangsklacht armklachten
  • Zieke indruk volwassene en kind verwijderd
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar van U4 naar U3
 • Ingangsklacht beenklachten
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar van U4 naar U3
 • Ingangsklacht Trauma extremiteit
  • Gereponeerd gewricht van U4 naar U3
 • Ingangsklacht Intoxicatie
  • Triagecriteria alcohol of drugs en jonger dan 18 jaar toegevoegd
 • Ingangsklacht Keelklachten
  • Triagecriteria huiduitslag verwijderd
 • Ingangsklacht/borstvoeding
  • Triagecriteria blaarvorming verwijderd.
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar van U4 naar U3
 • Ingangsklacht Wond (trauma/beet)
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar van U4 naar U3
 • Ingangsklacht Insult
  • Triagecriteria Aanhoudend / repeterend insult is aangepast naar Repeterend insult
 • Ingangsklacht Trauma nek
  • Triagecriteria nekpijn aangepast naar ‘pas na enige tijd’ U3
 • Ingangsklacht oogklachten
  • Nieuw dynamisch criterium toegevoegd
  • Triagecriteria Onhoudbare jeuk. Wanneer Acute fotofobie aanwezig is en onhoudbare jeuk U3.
 • Ingangsklacht braken
  • Triagecriteria Diabeet en triagecriterium aanhoudend braken U2
 • Ingangsklacht Neurologisch uitval
  • Triagecriteria stollingafwijkend verwijderd
 • Triagecriteria
  • Het triagecriteria ALTE (apparent life threatening event) aangepast naar BRUE (Brief Resolved Unexplained Event)
 • Achtergrondinformatie
  • Aan de ingangsklacht Oorklachten is informatie over Mastoïditis toegevoegd.
 • Ingangsklacht Trauma nek
  • Triagecriteria nekpijn aangepast naar ‘pas na enige tijd’ U3
 • Ingangsklacht nekklachten
  • Triagecriteria Neurologische uitval arm, is aangepast naar uitval 1 arm, met een extra toelichting over dit criteria.
 • Ingangsklacht Rugpijn
  • Triagecriteria Uitstraling rugpijn. Pijn onder in de rug die uitstraalt voorbij de knie.
 • Ingangsklacht intoxicatie en ingangsklacht vreemd gedrag en suïcidaal
  • Toegevoegd drugsinfo.nl van Trimbos.

Update Maart 2023

In deze update zijn naast feedback van gebruikers, alle wijzigingen uit de NTS updates 9.50 doorgevoerd. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de NTS en een toelichting hierop is terug te downloaden van de website van de NTS.

 • Ingangsklacht ‘Trauma extremiteit’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
  • Triagecriterium Slotstand knie verwijderd
 • Ingangsklacht ‘Trauma schedel’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
  • Triagecriterium ‘Gebruik stollingsremmers of is er een stollingsstoornis (onbekend)’ is aangepast naar ‘Stolling afwijkend’ met uitklapper definitie
  • Triagecriterium ‘Onbekende hoofdpijn’ is verwijderd. ‘Hevige hoofdpijn (NRS 8-10) U2’ en ‘Matige hoofdpijn (5-7) U3’ 
 • Ingangsklacht ‘Trauma aangezicht’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
  • Triagecriterium ‘Gebruik stollingsremmers of is er een stollingsstoornis (onbekend)’ is aangepast naar ‘Stolling afwijkend’ met uitklapper definitie
  • Nieuwe omschrijving toegevoegd
  • Verwijdering criteria die niet relevant zijn voor oppervlakkig letsel aan het gezicht
 • Ingangsklacht ‘Trauma rug’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
 • Ingangsklacht ‘Trauma nek’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
 • Ingangsklacht ‘Trauma thorax’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
 • Ingangsklacht ‘Trauma buik’
  • HET acuut is HET nog ter plaatse geworden
  • HET niet acuut is als triagecriterium verwijderd
 • Ingangsklacht ‘Diarree’
  • Triagecriterium ‘Koorts en Risicogroep’ U3 en alleen ‘Risicogroep’ U3 geworden
  • Triagecriterium ‘Melaena’ U3 is toegevoegd
  • Triagecriterium ‘Melaena en Vegetatieve verschijnselen’ U2 toegevoegd
 • Ingangsklacht ‘Beenklachten’ en ‘Trauma extremiteit’
  • Triagecriterium Slotstand knie verwijderd
 • Ingangsklacht ‘Neurologische uitval’
  • Triagecriterium ‘Gebruik stollingsremmers of is er een stollingsstoornis (onbekend)’ is aangepast naar ‘Stolling afwijkend’ met uitklapper definitie
 • Ingangsklacht ‘Vaginaal bloedverlies’
  • Triagecriterium ‘Vaginaal bloedverlies en stolling afwijkend’ is aangepast naar ‘Vaginaal bloedverlies en stolling afwijkend’ met uitklapper definitie
 • Ingangsklacht ‘Rectale klachten’
  • Triagecriterium ‘Rectaal bloedverlies en stollingsstoornis (door medicijnen of ziekte)’ is aangepast naar ‘Rectaal bloedverlies en stolling afwijkend’ met uitklapper definitie
 • Ingangsklacht ‘Algehele malaise volwassene’
  • Triagecriterium ‘Hevige pijn, niet te lokaliseren’ U2 nieuw toegevoegd
  • Nieuwe omschrijving ingangsklacht
  • Triagecriteria met specifieke klachten passend binnen andere ingangsklachten inclusief ondersteunende vragen verwijderd 
 • Ingangsklacht ‘Duizelig’
  • Triagecriterium ‘Risicogroep duizelig’ U3 toegevoegd
 • Ingangsklacht ‘Oogklachten’
  • Triagecriterium ‘Oogontsteking met gebruik antibiotica >3 dagen zonder verbetering of na 1 week niet klachtenvrij’ U3 toegevoegd
 • Ingangsklacht ‘Vreemd gedrag of suïcidaal
  • Triagecriterium ‘Bizar gedrag’ is aangepast in ‘Zeer vreemd gedrag’ U2 en ondersteuningsvraag toegevoegd
  • Achtergrond informatie ‘Vreemd gedrag’ aangevuld

Update december 2022

In deze update zijn naast feedback van gebruikers, alle wijzigingen uit de NTS updates 9.40 doorgevoerd. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de NTS en een toelichting hierop is terug te downloaden van de website van de NTS.

 • Ingangsklacht Pijn Thorax
  Wijzigingen:
  • Advies mbt aspirine bij verdenking ACS verwijderd.

Dit advies is op advies van de cardiologen verwijderd. De meeste mensen die 112/HAP bellen hebben niet standaard aspirine thuis liggen dus is het beter om dit via de ambulance te laten gaan. Dan is het gedocumenteerd en geobjectiveerd. In de volksmond noemen veel mensen paracetamol ook aspirine en dan is een vergissing zo gemaakt.

 • Ingangsklacht Duizelig
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria matige hoofdpijn en  recent schedeltrauma (<2 weken) toegevoegd als U3.
   Dit zodat zowel in de ingangsklacht duizelig als hoofdpijn dezelfde urgentie komt.
 • Ingangsklacht Wond
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Hevig arterieel bloedverlies is verwijderd (aangezien deze al bij de ABCDE check uitgevraagd moet zijn).
  • Triagecriteria peesletsel (vermoed) is aangepast van U2 naar U3.
  • Bij triagecriteria Ernstig zieke indruk kind en volwassene is de toevoeging én rode streep zichtbaar verwijderd.
 • Ingangsklacht Trauma extremiteit
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Hevig arterieel bloedverlies is verwijderd (aangezien deze al bij de ABCDE check uitgevraagd moet zijn).
  • Triagecriteria Taser gebruikt verwijderd. Het gebruik van een taser heeft geen gevolgen voor de urgentie. De urgentie moet bepaald worden door de klachten of op basis van het letsel van de patiënt.
  • Triagecriteria Spaakverwonding toegevoegd. Vanwege nieuwe inzichten door artikel in medisch contact .
 • Ingangsklacht Vaginaal bloedverlies
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Hevige buikpijn en vegetatieve verschijnselen met urgentie U1 toegevoegd.
 • Triagecriteria Aanhoudend braken
  Wijzigingen
  • Toelichting aangepast naar “Aanhoudend braken is continu braken en langer dan enkele uren niets binnen kunnen houden.”
 • Ingangsklacht Braken
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria toegevoegd
   • Ernstig zieke indruk kind met U2,
   • ziek indruk volwassene (U3)
   • zieke indruk kind (U3)
  • Triagecriteria “Veel drinken en plassen” met urgentie (U3) en bijbehorende vraag en advies toegevoegd. Dit zou kunnen wijzen op diabetes de novo.
 • Ingangsklacht Kortademig
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Trauma verwijderd omdat er bij een trauma aan de thorax volgens de ingangsklacht Trauma thorax getrieerd moet worden.
  • Triagecriteria Koorts kind verwijderd omdat matig kortademig al een U2 is, hier veranderd het triagecriteria Koorts kind niets meer aan.
  • Triagecriteria Geringe kortademigheid verwijderd
 • Triagecriteria Kortademig
  Wijzigingen
  • Tekst is aangepast zodat de ernst beter bepaald kan worden.
 • Ingangsklacht buikpijn kind
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Pijn testis zonder (U2) en door (U3) trauma toegevoegd.
 • Ingangsklacht geslachtsorgaanklachten
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Pijn testis zonder (U2) en door (U3) trauma toegevoegd
 • Ingangsklacht allergische reactie of insectensteek
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Heftige lokale reactie afgeschaald van U3 naar U5
  • Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem  toegevoegd.
  • Thuisarts link naar pagina Ik heb een allergie toegevoegd.
 • Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Pijnlijke uitslag is verwijderd.
  • Triagecriteria Scherp begrensde roodheid (U4) toegevoegd, dit kan wijzen op erysipelas.
 • Ingangsklacht Wegraking
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Apathisch en hartkloppingen (U1) toegevoegd.
 • Ingangsklacht Buikpijn volwassene
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Zieke indruk volwassene (U3) toegevoegd.
 • Ingangsklacht Oorklachten
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Zieke indruk kind en volwassene (U3) toegevoegd.
  • Triagecriteria Roodheid oorschelp en volwassene verwijderd.
  • Triagecriteria koortst toegevoegd aan Pijn achter de oorschelp (U3).
 • Ingangsklacht Tauma aangezicht
  Wijzigingen
  • Advies uitgeslagen tand in fysiologisch zout bewaren verwijderd.
 • Ingangsklacht Keelklachten
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Zwelling hals verwijderd.
 • Ingangsklacht koorts kind
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Koorts na koortsvrije periode (binnen 1 week) aangepast van U3 naar U4
  • Triagecriteria Vermoeden heatstroke (> 42 °C) verwijderd
 • Ingangsklacht neurologische uitval
  Wijzigingen
  • In de triagecriteria neurologisch uitval en coördinatiestoornis is de tijd van korter dan 6 uur in korter dan 12 uur veranderd.
 • Ingangsklacht Algehele Malaise
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Heatstroke aangepast naar Inspanningsgebonden Hitte Beroerte
 • Ingangsklacht Vreemd gedrag
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Heatstroke aangepast naar Inspanningsgebonden Hitte Beroerte
 • Ingangsklacht koorts volwassene
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Vermoeden heatstroke (> 42 °C) verwijderd
 • Ingangsklacht Armklachten (inclusief schouder)
  Wijzigingen
  • In de triagecriteria neurologisch uitval en coördinatiestoornis is de tijd van korter dan 6 uur in korter dan 12 uur veranderd.
 • Ingangsklacht Beenklachten
  Wijzigingen
  • In de triagecriteria neurologisch uitval en coördinatiestoornis is de tijd van korter dan 6 uur in korter dan 12 uur veranderd.
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar (U4) toegevoegd.

Update september 2022

In juli 2022 is het boek volledig herzien en opnieuw uitgegeven, bekijk de wijzigingen van deze tweede Druk 2022 Versie NTS 9.20 (pdf).

Let op: in deze editie is een fout in de ABCDE-tabel geslopen. Op pagina 35 is per ongeluk in de tweede kolom zowel bij C als D dezelfde tekst vermeld. Dit is niet correct. De tekst in kolom C moet zijn:

 • Reageert niet (alert)
 • Bloedverlies: niet te stelpen
 • Snelle pols
 • Koud / klam / transpireren
 • Huid: blauw / lijkbleek / gemarmerd
 • (Bloeddruk)

Bent u in het bezit van het boek TriageWijzer, editie 2022? Dan kunt u hier een sticker aanvragen om over de foutieve tabel heen te plakken.

Update juli 2022

In deze update zijn naast feedback van gebruikers, alle wijzigingen uit de NTS updates 9.30 doorgevoerd. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de NTS en een toelichting hierop is terug te downloaden van de website van de NTS.
Ook zijn de teksten van de losse hoofdstukken geredigeerd en aangepast. Hiervan zal bij het uitkomen van de nieuwe druk ook een uitgebreidere beschrijving online komen.

 • Ingangsklacht Hartkloppingen
  Wijzigingen:
  • De ondersteuningsvraag “Voelde u het aankomen?” is aangevuld met de volgende vragen: “Wat voelde u voordat u wegraakte? Welke klachten had u voordat u wegraakte?
 • Ingangsklacht Koorts Kind
  Wijzigingen:
  • Het triagecriteria hypothermie is verwijderd.
  • Triagecriteria “Vermoeden heatstroke” is aangepast van een U2 naar een U1
 • Ingangsklacht Algehele malaise volwassene
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Vermoeden heatstroke” is aangepast van een U2 naar een U1
 • Ingangsklacht Vreemd gedrag of suïcidaal
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Vermoeden heatstroke” is aangepast van een U2 naar een U1
 • Ingangsklacht Koorts volwassene
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Vermoeden heatstroke” is aangepast van een U2 naar een U1
 • Ingangsklacht Hoesten
  Wijzigingen:
  • Verwijderen triagecriteria “Pijn aan de borstkas”
 • Ingangsklacht Allergische reactie of insectenbeet
  Wijzigingen:
  • Kleine aanvulling op het advies bij een tekenbeet en antibioticumprofylaxe.
 • Ingangsklacht Oogklachten
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Geel/groen pussend oog, is alleen nog U3 bij een kind <10 dagen oud
  • Een hevig pijnlijk ook is aangepast van U5 naar U3
  • Acuut dubbelzien is een U2 geworden
  • Aan de omschrijving dubbelzien bij de achtergrondinformatie is de verwijzing naar de ingangsklacht Neurologische uitval toegevoegd.
 • Ingangsklachten Zwangerschap en buikpijn
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Uterus en bois” is veranderd in “Plankharde buik”
  • Triagecriteria Vermoeden uitgezakte delen opgesplitst in <16 weken leidt tot een U2 en >16 weken leidt tot een U1
  • Nieuw triagecriteria “Harde buik” en ondersteuningsvraag toegevoegd met een U3
 • Ingangsklachten Zwangerschap en vaginaal bloedverlies
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Uterus en bois” is veranderd in “Plankharde buik”
  • Triagecriteria Vermoeden uitgezakte delen opgesplitst in <16 weken leidt tot een U2 en >16 weken leidt tot een U1
 • Ingangsklachten Zwangerschap en vochtverlies
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Vermoeden uitgezakte delen opgesplitst in <16 weken leidt tot een U2 en >16 weken leidt tot een U1
 • Ingangsklachten Zwangerschap en bezorgdheid
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Vermoeden uitgezakte delen opgesplitst in <16 weken leidt tot een U2 en >16 weken leidt tot een U1
  • Triagecriteria Verandering in bloedverlies in de kraamperiode (t/m 10 dagen na de partus) en ondersteuningsvraag toegevoegd ledit tot een U3
  • Triagecriteria Verminderde kindsbewegingen en zwangerschapsduur korter dan 23+4 weken is aangepastr van een U3 naar een U4
 • Ingangsklachten Zwangerschap en overige klachten
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Vermoeden uitgezakte delen opgesplitst in <16 weken leidt tot een U2 en >16 weken leidt tot een U1
  • Triagecriteria HET en ondersteuningsvraag toegevoegd die leidt tot een U1
  • Triagecriteria Verandering in bloedverlies in de kraamperiode (t/m 10 dagen na de partus) en ondersteuningsvraag toegevoegd ledit tot een U3
 • Ingangsklacht Neurologische uitval
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Coördinatiestoornissen 6-24 uur U2 aangepast en langer dan 24 uur U3 toegevoegd
 • Ingangsklacht Hoofdpijn
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria visusklachten / visusdaling, met ondersteuningsvragen toegevoegd die afhankelijk van de duur leidt tot een U1, U2 of U3
  • Triagecriteria Aanhoudend braken en recent schedeltrauma (< 2 weken) toegevoegd leidt tot een U2
  • Triagecriteria Aanhoudend braken aangepast van U2 naar U3
 • Ingangsklacht Buikpijn kind
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Aanhoudend braken aangepast van U2 naar U3
 • Ingangsklacht Buikpijn volwassene
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Aanhoudend braken aangepast van U2 naar U3
  • Triagecriteria Ernstig zieke indruk toegevoegd leidt tot een U2
 • Ingangsklacht Diarree
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Aanhoudend braken aangepast van U2 naar U3
 • Ingangsklacht Wegraking
  Wijzigingen
  • Omschrijving ingangsklacht aangepast aan de omschrijving van de NTS 9.3
 • Ingangsklacht Trauma algemeen/extremiteit
  Wijzigingen
  • Naam ingangsklacht gewijzigd van Trauma algemeen/extremiteit in ‘Trauma extremiteit’
  • Triagecriteria Taser gebruikt en ondersteuningsvraag toegevoegd leidt tot een U2
  • Triagecriteria neurologische uitval aangepast in Neurologische symptomen door trauma
 • Ingangsklacht Trauma thorax
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Taser gebruikt en ondersteuningsvraag toegevoegd leidt tot een U2
 • Ingangsklacht Trauma buik
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Taser gebruikt en ondersteuningsvraag toegevoegd leidt tot een U2
 • Ingangsklacht Trauma rug
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Taser gebruikt en ondersteuningsvraag toegevoegd leidt tot een U2
  • Triagecriteria neurologische verschijnselen aangepast in Neurologische symptomen door trauma
 • Ingangsklacht Trauma nek
  Wijzigingen
  • Triagecriteria neurologische verschijnselen aangepast in Neurologische symptomen door trauma
 • Ingangsklacht Huidklachten
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar toegevoegd leidt tot een U4
  • Achtergrondinformatie Lymgangitis toegevoegd
 • Ingangsklacht Armklachten (inclusief schouder)
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar toegevoegd leidt tot een U4
  • Achtergrondinformatie Lymgangitis toegevoegd
 • Ingangsklacht wond
  Wijzigingen
  • Triagecriteria Rode streep zichtbaar toegevoegd leidt tot een U4
  • Triagacriteria zieke indruk kind en volwassene en rode streep zichtbaar toegevoegd. Leidt bij een ernstig zieke indruk tot een U2 en bij een zieke indruk tot een U3
  • Achtergrondinformatie Lymgangitis toegevoegd

De beschrijving van het triagecriteria Risicogroep is aangepast.

Update december 2021

In deze update zijn naast feedback van gebruikers ook alle wijzigingen uit de NTS updates 9.20 doorgevoerd. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de NTS en een toelichting hierop is terug te downloaden van de website van de NTS.

Bij verschillende ingangsklachten is de samenvatting van de ingangsklacht aan de inleiding toegevoegd zodat deze ook bij het bekijken van de ingangsklacht te zien zijn.

 • Ingangsklacht Koorts kind
  Wijzigingen:
  • Toevoegen tekst “Medicamenteuze behandeling koorts bij kinderen: Paracetamol” aan de bijbehorende tabel.
  • Triagecriteria “Kleur: grauw en ernstig zieke indruk kind” U1 toegevoegd.
  • Triagecriteria Hyperthermie vervangen door triagecrietria “Vermoeden heatstroke”
  • Triagecriteria Dehydratie aangepast van U2 naar U3
  • Vraag behorende bij triagecrietria dehydratie aangepast van U2 naar U3
  • Vraag “hoe is de kleur van de huid?” aangepast van U2, naar U1 en U2
  • Vraag “doet het buigen van de nek pijn?” U1 toegevoegd
  • Toelichting van triagecrietria Meningeale prikkeling toegevoegd.
 • Ingangsklacht Ziek kind
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Kleur: grauw en ernstig ^zieke indruk kind^” U1 toegevoegd.
  • Triagecriteria AVPU = V (Reactie op aanspreken) U2 toegevoegd
  • Triagecriteria Kortademig aangepast naar Matig kortademig en van U3 naar U2
  • Bijbehorende vraag aangepast van “Is de ademhaling sneller dan u gewend bent? Piepende ademhaling?” naar “Is de ademhaling anders dan u van het kind gewend bent? Heeft het kind een steunende, kreunende ademhaling? Trekt het de ribben en middenrif in en spert het de neus open bij het ademen?” met een U2 ipv U3
 • Ingangsklacht Buikpijn kind
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Kleur: grauw en ernstig zieke indruk kind” U1 toegevoegd.
  • Vraag “Hoe is de kleur van de huid?:” met U1 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Koorts volwassene
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Hyperthermie vervangen door triagecrietria “Vermoeden heatstroke”
 • Ingangsklacht Diaree
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Ernstig zieke indruk kind” U2 toegevoegd.
  • Triagecriteria “Ernstig zieke indruk volwassene” U2 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Keelklachten
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Ernstig zieke indruk kind” aangepast van U3 naar U2
  • Triagecriteria “Ernstig zieke indruk volwassene” aangepast van U3 naar U2
 • Ingangsklacht Braken
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Ernstig zieke indruk volwassene” U2 toegevoegd.
  • Triagecriteria Bariatrische ingreep en bijbehorende vraag toegevoegd met U4.
 • Ingangsklacht Algehele malaise volwassene
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Buikpijn” en bijbehorende vraag verwijderd
 • Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking
  Wijzigingen:
  • Link naar angio oedeem pagina van het Radboudumc toegevoegd.
  • Instructie epipen toegevoegd aan advies anafylaxie toegevoegd.
 • Ingangsklacht Allergische reactie of insectensteek
  Wijzigingen:
  • Link naar angio oedeem pagina van het RadboudUMC toegevoegd.
  • Instructie EpiPen toegevoegd aan advies anafylaxie toegevoegd.
  • Extra toelichting toegevoegd bij het triagecrietrium “Heftige lokale allergische reactie” toegevoegd.
 • Ingangsklacht Trauma aangezicht
  Wijzigingen:
  • Samenvatting en inleiding aangepast.
 • Ingangsklacht Brandwonden
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria mbt de locatie rond oog, oor, perineum en gesclachtsdelen opgesplitst in 2 losse triagecriteria.
 • Ingangsklacht Zwangerschap en buikpijn
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Matige pijn en vegetatieve verschijnselen” met U1 toegevoegd.
  • Triagecriteria “Matig vaginaal bloedverlies en vegetatieve verschijnselen” met U1 toegevoegd.
  • Triagecriteria “Mictieklachten” en bijbehorende vraag aangepast van U4 naar U3.
 • Ingangsklacht Zwangerschap en vaginaal bloedverlies
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Matige pijn en vegetatieve verschijnselen” met U1 toegevoegd.
  • Triagecriteria “Matig vaginaal bloedverlies en vegetatieve verschijnselen” met U1 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Zwangerschap en vochtbloedverlies
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Matige pijn en vegetatieve verschijnselen” met U1 toegevoegd.
  • Triagecriteria “Matig vaginaal bloedverlies en vegetatieve verschijnselen” met U1 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Zwangerschap en overige klachten
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Mictieklachten” en bijbehorende vraag met U3 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Urinewegproblemen
  Wijzigingen
  • De triagecriteria mbt mictieklachten (man, kind, genitale jeuk, afscheiding) zijn samengevoegt tot één triagecrietria mictieklachten.
  • Triagecriteria mictieklachten en katheter stond zowel bij U4 als bij U5 is nu aangepast naar Katheter en U4 geworden.
 • Ingangsklacht Geslachtsorgaanklachten
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Trauma” is aangepast in “Trauma geslachtsorgaan”.
 • Ingangsklacht Oogklachten (inclusief trauma)
  Wijzigingen:
  • Aan de inleiding is een opmerking over het gebruik van lenzen en een advies mbt lenzen toegevoegd.
 • Ingangsklacht Buikpijn volwassene
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria Bariatrische ingreep en bijbehorende vraag toegevoegd met U4.
 • Ingangsklacht Trauma schedel
  Wijzigingen:
  • Triagecrietria “Kind jonger dan 2 jaar en een val meer dan één meter op een zachte ondergrond” met U3 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Trauma algemeen / extremiteit
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Zwelling” en bijbehorende vraag verwijderd.
 • Ingangsklacht Hartkloppingen
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Te snel (‘hart op hol’) én acuut begin”met een U2 verwijderd. Dit zegt niets namelijk over de urgentie. Wanneer er sprake is van pijn op de borst, benauwdheid of vegetatieve verschijnselen dan wordt het een U1 of U2.
 • Ingangsklacht Wond (trauma/beet)
  Wijzigingen:
  • Triagecriteria “Beet giftig dier” extra toelichting toegevoegd.
 • Ingangsklacht Overleden
  Wijzigingen:
  • Titel aangepast van overleden in overlijden.
  • De omschrijving van de natuurlijke- en niet-natuurlijke dood zijn aangepast.
 • Triagecriterium Bariatrische ingreep
  Wijzigingen:
  • Nieuw aangemaakt Triagecriterium.
  • De eerste maanden na een bariatrische ingreep kunnen er complicaties optreden. Binnen 24 uur contact opnemen met de eigen bariatrisch chirurg bij klachten zoals braken, zuurbranden, buikpijn en nachtelijk hoesten.
 • Triagecriterium Risicogroep
  Wijzigingen:
  • Gelijkgetrokken met de de NTS en “Hoge leeftijd”, “Zwangerschap” en alle losse en specifieke medicatie verwijderd.

Update mei 2021

In deze update zijn naast feedback van gebruikers ook alle wijzigingen uit NTS de updates 9.12 doorgevoerd.

 • Ingangsklacht Allergische reactie of insectensteek – Wijzigingen:
  • De achtergrondinformatie mbt het Angio(neurotisch)oedeem en het Quinckeoedeem zijn aangepast.
  • De toelichtende tekst bij het triagecriteria anafylaxie is aangepast.
  • Triagecriteria mbt insectensteek in de mond aangepast en triagecriteria “Heftige lokale allergische reactie” met voorbeeldvragen toegevoegd.
 • Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking – Wijzigingen:
  • Aan de achtergrondinformatie is het Angio(neurotisch)oedeem toegvoegd en de tekst van het Quinckeoedeem aangepast.
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpera.
 • Ingangsklacht Braken – Wijzigingen:
  • Toelichtende tekst van het triagecriteria “Risicogroep” is aangepast.
 • Ingangsklacht Diarree – Toevoeging:
  • Triagecriteria “Risicogroep” met toelichtende tekst is als U3 toegevoegd.
 • Ingangsklacht Wond (trauma/beet) – Wijzigingen:
  • Aan de achtergrondinformatie over bijtwonden is informatie over antibioticumprofylaxe toegevoegd.
  • Link naar de NHG-behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden toegevoegd.
  • Voorbeeldvragen mbt peesletsel toegevoegd.
 • Pagina ABCDE-Triage – Wijzigingen
  • Ondertemperatuur toegevoegd als E-probleem aan tabel 1 en verwijderd uit tabel 2.
 • Ingangsklacht Urinewegproblemen – Wijzigingen
  • In de achtergrondinformatie over Urineweginfectie (UWI) is het advies mbt antibiotica aangepast.
  • Onderscheid tussen fors, macroscopisch en microscopisch hematurie aangepast waardoor er nog maar één TC hematurie is welke een U4 is.
 • Ingangsklacht Diabetes – Wijzigingen:
  • Advies bij Hypo- of hyperglykemie mbt zoet eten en/of drinken aangepast.
  • Aanpassingen in het advies bij Hyperglykemie. Hier is o.a. de 2-4-6 regel toegevoegd.
 • Ingangsklacht Oogklachten (inclusief trauma) – Wijzigingen:
  • Triagecriteria acute fotofobie (U3) en acute fotofobie en hevige pijn (U2) toegevoegd.
  • Triagecriteria Geel / groen pussend oog is aangepast, in alle gevallen is dit nu U3.
  • Alle U1 criteria zijn aangepast naar U2 (omdat U1 voorbehouden is aan de uitval van vitale functies)
 • Ingangsklacht Koorts volwassenen
  • Het triagecriteria “Koorts langer dan 5 dagen” (U4) is verwijderd.
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene en voorzien van toelichting.
 • Ingangsklacht Koorts kind – Wijzigingen
  • De achtergrondinformatie mbt de duur en ernst van koorts is aangepast.
  • Ook is er informatie over de ziekte van Kawasaki aan de achtergrondinformatie toegevoegd.
  • Triagecriteria huilen verwijderd en triagecriteria zieke indruk aangepast en voorzien van een extra toelichting.
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura
 • Ingangsklacht Armklachten – Wijzigingen
  • Aan de titel van de ingangsklacht (inclusief schouder) toegevoegd om duidelijk te maken dat deze ingangsklacht ook van toepassing is op schouderklachten.
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor zieke indruk kind en zieke indruk volwassene en voorzien van een extra toelichting.
 • Ingangsklacht Trauma schedel – Wijzigingen
  • Triagecriteria Schedelhematoom kind jonger dan 2 jaar” toegevoegd met U3.
 • Ingangsklacht Buikpijn kind – Wijzigingen
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor zieke indruk kind.
  • Huilen is een onderdeel geworden voor de bepaling van de zieke indruk en als triagecriteria verwijderd.
 • Ingangsklacht Hoesten – Wijzigingen
  • Link naar de ingangsklacht “Ziek kind” toegevoegd aan de overweeg ook tekst.
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
 • Ingangsklacht “Buikpijn volwassene” – Wijzigingen
  • Het triagecriteria “Hevige buikpijn en vegatieve verschijnselen” is toegevoegd en leidt tot een U1.
 • Ingangsklacht Ziek kind
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor zieke indruk kind.
  • Huilen is een onderdeel geworden voor de bepaling van de zieke indruk en als triagecriteria verwijderd.
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.
 • Ingangsklacht rectale klachten
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene en voorzien van toelichting.
 • Ingangsklacht Oorklachten
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
 • Ingangsklacht Algehele maiaise volwassene
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene en voorzien van toelichting.
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.
 • Ingangsklacht Kortademig
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
 • Ingangsklacht Keelklachten
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
 • Ingangsklacht Nekklachten
  • Er is een speciaal triagecriteria aangemaakt voor de zieke indruk volwassene  en zieke indruk kind en voorzien van toelichting.
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.
 • Ingangsklacht Geslachtsorgaanklachten
  • Triagecriteria Pijn testis is aangepast.
 • Ingangsklacht Drain/ sonde/ katheter verstopt/gesneuveld
  • De naam van deze ingangklacht is aangepast. Gesneuveld is veranderd voor eruit.
  • Ook de triagecriteria zijn hierop aangepast voor de PEG-sonde en de SP-katheter. Hierbij is verstopt een U3 en eruit een U2 geworden.
 • Ingangsklacht Hoofdpijn
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpura.
 • Ingangsklacht Insult
  • Triagecriteria Petechën is veranderd in Petechiën/purpera.

Herdruk april 2021

In april 2021 heeft er een herdruk van het boek plaatsgevonden waarbij enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Bekijk de wijzigingen van de NHG-TriageWijzer in dit overzicht (pdf).

Update december 2020

 • Ingangsklacht Huidklachten en borstontsteking
  • Achtergrondinformatie Netelroos – galbulten of urticaria aangepast. Hierin stond dat netelroos meestal veroorzaakt word door een allergische reactie, terwijl dit in meer dan 50% van de gevallen niet bekend is. De teksten zijn hierop aangepast.

Update november 2020

 • Ingangsklacht Algehele malaise volwassene
  • Triagecriteria Neurologische uitval is aangepast in Neurologische uitval < 6 uur bij U1 en Neurologische uitval > 6 uur bij U2.
 • Ingangsklacht Corpus Alienum
  • Achtergrond informatie mbt batterij ingeslikt is uitgebreid met een extra toelichting over de mogelijke gevolgen en het advies om bij kinderen en in specifieke gevallen een röntgenfoto te maken om de batterij te lokaliseren.
  • Vraag over het type voorwerp uitgebreid met extra voorbeeld vragen.

Update oktober 2020

In deze update zijn alle wijzigingen uit NTS updates 8.21, 8.30 en 8.40 doorgevoerd.

 • Ingangsklacht Pijn thorax
  • Antwoordmogelijkheden bij de triagecriteria u1 en u2 aangepast om het duidelijker te maken dat het criterium niet alleen de tijdsduur is, maar ook het beloop van de pijn
  • Verwijderd:
   • Trombolyse bij het ACS (acuut coronair syndroom)
   • Prehospitale trombolyse is sinds herziening NHG Standaard 2012 vervallen, daarom is vervanging trombolyse door acute interventie duidelijker.
 • Ingangsklacht Diabetes
  • Aan de urgentiecategorie U1 is het volgende Triagecriteria toegevoegd:
   • Apathisch (AVPU niet ‘Alert’) en glucose =>15mmol en afhankelijk van insuline
 • Ingangsklacht Oogklachten (inclusief trauma)
  • Aan de urgentiecategorie U3 is het volgende Triagecriteria toegevoegd:
   • Oogontsteking met verergering van klachten
 • Ingangsklacht Drain/ sonde/ katheter verstopt/ gesneuveld
  • De achtergrondinformatie is aangevuld met teksten over de duodesonde en de maagsonde. Hierbij zijn alle teksten over sondes bij elkaar geplaatst onder het kopje Sondes algemeen.
  • De achtergrondinformatie van de CAD (blaaskatheter) is aangepast.
 • Ingangsklacht Brandwonden
  • De tekst mbt het contactadvies is aangepast
 • Reanimatie en Kinderreanimatie
  • In verband met de tijdelijke reanimatierichtlijnen die tijdens de COVID-19 pandemie gelden is een korte tekst en link naar de website van de NRR toegevoegd.
 • Ingangsklacht Wond (trauma/beet)
  • Prikaccidenten veranderd in prikaccidenten / besmetting
  • Advies en toelichting mbt prikaccidenten / besmetting toegevoegd.

Update augustus 2020

 • Ingangsklacht Zwangerschap en buikpijn
  • De urgentiecategorie van mictieklachten bij zowel vragen & triagecriteria gelijkgetrokken. Mictieklachten leiden tot een U4.
 • Ingangsklacht Intoxicatie
  • Omdat het Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC) geen onderdeel meer is van het RIVM, is de verwijzing hiernaartoe verwijderd. De contactgegevens zijn hetzelfde gebleven.
 • Ingangsklacht Beenklachten
  • Omdat de richtlijnen Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten/ Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen, deze twee richtlijnen zijn samengevoegd tot niet traumatische knieklachten, is de verwijzing hiernaartoe aangepast.
 • Ingangsklacht Urinewegproblemen
  • De verwijzing naar de niet bestaande ingangsklacht “Zwangerschap en mictieklachten” is aangepast naar de ingangsklacht “Zwangerschap en buikpijn”.
 • Ingangsklacht Vaginaal bloedverlies
  • Omdat de richtlijn Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom is komen te vervallen is deze ook uit de NHG-TriageWijzer verwijderd.

Update juli 2020

In juli 2020 is de NHG-TriageWijzer 2020 uitgebracht. Deze versie is gebaseerd op de NTS versie 8.11 en vervangt de oude NHG-TriageWijzer 2018. Omdat het aantal wijzigingen te groot is om hier een duidelijk overzicht van op te stellen, is dit niet beschikbaar. Wel is er een overzicht gemaakt van de meest belangrijke wijzigingen.

De volgende belangrijke wijzigingen zijn in de NHG-TriageWijzer 2020 doorgevoerd:

 • Alfabetisch gerangschikte ingangsklachten in plaats van klachten gerangschikt per cluster;
 • Overzicht van alle ingangsklachten met een korte omschrijving per klacht;
 • Overzicht met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen;
 • Geen vervolgacties meer bij de triagecriteria;
 • Meer verwijzingen naar Thuisarts.nl bij adviezen met lage urgentie, zodat de gebruiker actuele informatie ter beschikking heeft;
 • Nieuwe ingangsklachten bij zwangerschap;
 • ABCDE-triage is uitgebreid met adviezen.