U bent hier

Patiëntveiligheid

Het is belangrijk om onbedoelde fouten in het zorgproces (incidenten) en uitingen van patiënten over onplezierige ervaringen (klachten) serieus te nemen. Ze kunnen structurele verbeterpunten in beeld brengen, tot meer begrip van patiënten leiden en in de toekomst grotere fouten en klachten voorkomen.

Onbedoelde fouten maken is menselijk en berust vaak op vermijdbare en onlogische stappen in de organisatie van uw praktijk of huisartsenpost. Samen kijken naar en leren van fouten, maar ook het inschatten van risico’s maken de zorg voor uw patiënten veiliger. Daarvoor kijkt u naar wat er (bijna) fout ging, en schat u in wat er fout kán gaan.

Vijf stappen van veiligheidsmanagement

Het NHG ondersteunt u met de vijf stappen van veiligheidsmanagement om de zorg aan uw patiënten zo veilig mogelijk te maken:

  1. Visie en beleid op patiëntveilige zorgverlening: belangenbehartiging  
  2. Een werkcultuur die veiligheid ondersteunt: meetinstrument voor veiligheidscultuur
  3. Leren van fouten: Incidenten melden, analyseren en herstellen: Veilig Incident Melden (VIM)
  4. Anticiperen op mogelijke onveilige situaties: risico’s inventariseren, prioriteren en voorkomen: Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)
  5. Continu verbeteren van veiligheid: verbeteringsplan schrijven – handleiding + format

Verwante thema’s

Medicatieveiligheid

Voorschrijven van actuele, recente of nieuwe medicatie, en de afstemming en overdracht daarvan tussen meerdere zorgverleners, vormen een belangrijk veiligheidsrisico voor de patiënt. Veilige principes verder in praktijk geeft u inzichten, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan het verbeteren van de medicatieveiligheid in de zorgketen.

Klachtenprocedure

Bij het signaleren van onvrede of het opvangen en afhandelen van een klacht gaat het om onplezierige ervaringen en/of (gebrek aan) vertrouwen van de patiënt jegens de zorgverlener. Een zorgvuldige klachtenprocedure beoogt gericht het vertrouwen van de patiënt te herstellen en genoegdoening te bieden. Daarnaast is de klachtenprocedure een voedingsbron voor kwaliteitsverbeteringen.

Help uw collega’s

Er is een onafhankelijk internetportaal dat in samenwerking met het NHG tot stand gekomen en waarop huisartsen, hun medewerkers en andere eerstelijns zorgverleners incidenten kunnen melden.

Scholing