U bent hier

Patiëntveiligheid

Onbedoelde fouten maken is menselijk en berust vaak op vermijdbare en onlogische stappen in de organisatie van uw praktijk of huisartsenpost. Samen kijken naar en leren van fouten, maar ook het inschatten van risico’s maken de zorg voor uw patiënten veiliger. Daarvoor kijkt u naar wat er (bijna) fout ging, en schat u in wat er fout kán gaan.

Vijf stappen van veiligheidsmanagement

Het NHG ondersteunt u met de vijf stappen van veiligheidsmanagement om de zorg aan uw patiënten zo veilig mogelijk te maken:

  1. Visie en beleid op patiëntveilige zorgverlening: belangenbehartiging  
  2. Een werkcultuur die veiligheid ondersteunt: meetinstrument voor veiligheidscultuur
  3. Leren van fouten: Incidenten melden, analyseren en herstellen: Veilig Incident Melden (VIM)
  4. Anticiperen op mogelijke onveilige situaties: risico’s inventariseren, prioriteren en voorkomen: Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)
  5. Continu verbeteren van veiligheid: verbeteringsplan schrijven – handleiding + format

Verwante thema’s

Medicatieveiligheid

Voorschrijven van actuele, recente of nieuwe medicatie, en de afstemming en overdracht daarvan tussen meerdere zorgverleners, vormen een belangrijk veiligheidsrisico voor de patiënt. Veilige principes verder in praktijk geeft u inzichten, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan het verbeteren van de medicatieveiligheid in de zorgketen.

Klachtenprocedure

Bij het signaleren van onvrede of het opvangen en afhandelen van een klacht gaat het om onplezierige ervaringen en/of (gebrek aan) vertrouwen van de patiënt jegens de zorgverlener. Een zorgvuldige klachtenprocedure beoogt gericht het vertrouwen van de patiënt te herstellen en genoegdoening te bieden. Daarnaast is de klachtenprocedure een voedingsbron voor kwaliteitsverbeteringen.

Voorkomen Medicatie-Incidenten

Het NHG beveelt VMI, Voorkomen Medicatie-Incidenten, aan. Daar kunnen huisartsen, hun medewerkers en andere zorgverleners incidenten met geneesmiddelen melden. En een abonnement nemen op de Praktijkprikkels, waarin (geanonimiseerde) praktijksituaties worden beschreven. VMI is onderdeel van het -onafhankelijke- Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

Scholing