U bent hier

Patiëntveiligheid

Zowel onbedoelde fouten in het zorgproces (incidenten) als uitingen van patiënten over onplezierige ervaringen (klachten) zijn belangrijk om serieus te nemen en te gebruiken als voedingsbron voor kwaliteitsverbeteringen: ze kunnen structurele verbeterpunten in beeld brengen, tot meer begrip van patiënten leiden en in de toekomst grotere fouten en klachten voorkomen.

Onbedoelde fouten maken in de zorg aan uw patiënten is menselijk en berust vaak op vermijdbare en onlogische stappen in de organisatie van uw praktijk of huisartsenpost. Samen kijken naar en leren van fouten, maar ook het inschatten van risico’s maakt de zorg voor uw patiënten veiliger.

Een procedure voor het systematisch en intern melden, registreren, analyseren, herstellen en opvolgen van (bijna-)incidenten helpt om structurele weeffouten in de organisatie van de zorgverlening op te sporen en grotere fouten in de toekomst te voorkomen.

Voorwaarde voor een goed functionerende VIM-procedure is een werkcultuur van onderling vertrouwen en veiligheid  rondom het melden van incidenten: ‘Veilig’ wil zeggen dat de melder met een veilig gevoel kan melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen.

Hoe zet ik een VIM-procedure op?

Naslagwerk

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid (gratis toegankelijk voor ingelogde NHG-leden)

Verwante thema’s

  • Medicatieveiligheid
    Voorschrijven van actuele, recente of nieuwe medicatie, alsmede de afstemming en overdracht daarvan tussen meerdere zorgverleners vormt een belangrijk veiligheidsrisico voor de patiënt. Goede samenwerking tussen patiënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces. Veilige principes verder in praktijk geeft u inzichten, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan het verbeteren van de medicatieveiligheid in de zorgketen.
  • Klachtenprocedure
    Bij het signaleren van onvrede of het opvangen en afhandelen van een klacht gaat het om onplezierige ervaringen en/of (gebrek aan) vertrouwen van de patiënt jegens de zorgverlener. Een zorgvuldige klachtenprocedure beoogt gericht herstel van vertrouwen van de patiënt en het bieden van genoegdoening. Daarnaast is deze te gebruiken als voedingsbron voor kwaliteitsverbeteringen.

 

(Na)scholing

HAweb

Verwijzingen