Farmacogenetisch onderzoek in de huisartsenpraktijk   

Het NHG-Standpunt Farmacogenetisch onderzoek in de huisartspraktijk geeft (praktische) informatie over wanneer en hoe farmacogenetisch onderzoek aan te vragen, de uitslag van het farmacogenetisch onderzoek vast te leggen in het huisartseninformatiesysteem en te delen met andere zorgverleners. 

Cannabis  

Het NHG beveelt het voorschrijven van cannabis in het algemeen niet aan, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor pijnreductie of verbetering van kwaliteit van leven.  

Denk mee

Heeft u ideeën voor een standpunt of wilt u meedenken? Vul het formulier in.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Herhalen specialistische medicatie

Het NHG adviseert om met voorzorg om te gaan met het herhalen van specialistische medicatie. Met specialistische medicatie wordt bedoeld: medicatie die de huisarts in de dagelijkse praktijk in de regel niet voorschrijft en waarvoor naar de tweede lijn of bijvoorbeeld de gespecialiseerde ggz wordt verwezen, zoals antipsychotica, anti-epileptica, middelen bij inflammatoire darmziekten of orale oncolytica. Ook voor huisartsen die zelf geen medicatie uit de gespecialiseerde ggz herhalen is dit standpunt belangrijk, omdat alertheid bij complicaties belangrijk is. 

Aanbevelingen voor het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen  

Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen als die niet in de NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen worden geadviseerd. Offlabel voorschrijven is alleen een optie als dat voor de patiënt op dat moment de best denkbare behandeling is. 

Anticoagulantia: cumarinederivaten en DOAC’s voortaan gelijkwaardig  

Het NHG heeft een literatuursearch gedaan naar de effecten en bijwerkingen van DOAC’s in vergelijking met cumarinederivaten bij patiënten met atriumfibrilleren en bij patiënten met diepe veneuze trombose. Dit NHG-Standpunt bevat een samenvatting van de resultaten. 

Medicamenteuze overtijdbehandeling  

Dit NHG-Standpunt bediscussieert een veilige medicamenteuze OTB door de huisarts, waarbij het gaat om een inhoudelijke plaatsbepaling.