U bent hier

Samen Beslissen; welke zorg past het beste bij de patiënt

Om tot de beste zorg te komen, hebben de huisarts, praktijkondersteuner en de patiënt elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen expertise, het benutten daarvan vergroot de kans op passende zorg. Samen Beslissen maakt dat patiënten meer tevreden zijn over de gegeven zorg en het gekozen beleid beter opvolgen.  

Negentig procent van de mensen wil Samen Beslissen (1), toch gebeurt dit nog lang niet altijd. Slechts 47% van de zorgverleners geeft aan dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. Terwijl maar 37% van de patiënten dit daadwerkelijk ook zo ervaart (2). Daarom starten diverse organisaties vanaf 6 september de campagne Samen Beslissen.

Lees hieronder meer over de campagne en wat u kunt doen.

Start nationale campagne Samen Beslissen 

Op 6 september 2021 start de grootste campagne over Samen Beslissen ooit. De dialoog is de campagne. Samen Beslissen gaat namelijk over het gezamenlijke beslissingsproces tussen zorgverlener en patiënt. De patiënten- en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging zijn betrokken bij de lancering, die in totaal 16 maanden loopt. Met onder andere televisie- en radiocommercials, posters, social media formats en meer wordt Samen Beslissen onder de aandacht gebracht van het grote publiek. Ook het NHG werkt hieraan mee en is partner.

Goede voorbereiding helpt bij het Samen Beslissen

Uit onderzoek blijkt dat maar 40% van de patiënten het consult met een zorgverlener voorbereidt. Na een consult bij de huisarts twijfelen 46% van de patiënten weleens of zij voldoende en/of de juiste vragen hebben gesteld (2)

Op Thuisarts.nl zijn meerdere teksten te vinden die patiënten helpen bij het voorbereiden van het consult:

Informatie die de patiënt helpt kiezen 

Het NHG ontwikkelt steeds meer producten met als doel patiënten te informeren over de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties. Patiënten kunnen hier zelf al naar kijken, maar ook tijdens het consult is deze informatie behulpzaam om tot een goede keuze te komen.

Op Thuisarts staan keuzetabellen, zoals:

 

Daarnaast staan er op Thuisarts interactieve keuzehulpen, zoals:

 

In de teksten op Thuisarts.nl staat ook beslisinformatie die het Samen Beslissen ondersteunen, zoals:

Behandelgrenzen en –wensen registreren in het HIS

Een belangrijk onderdeel van Samen Beslissen is het inventariseren van de persoonlijke situatie, de wensen van de patiënt en welke zorg daar het beste bij past. In sommige gevallen gaat het over wel of niet meer handelen in specifieke situaties. De verslaglegging en uitkomsten van deze gesprekken zijn belangrijk voor de hele zorgketen. Om deze informatie gemakkelijk te vinden en te delen is het nodig deze op een afgesproken plek in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vast te leggen. Meer informatie vindt u op pagina 23 van de NHG-Richtlijn Adequate dossiervorming met het elektronisch patiëntdossier (ADEPD).

Wettelijke verankering

Het belang van Samen Beslissen is in 2020 vastgelegd in een aanscherping van de WGBO. De volgende stappen worden daarin benoemd:

  • Lid 1. Overlegplicht: de patiënt informeren op een wijze die past bij zijn bevattingsvermogen met het doel zoveel mogelijk aan te sluiten op (de wensen en behoeften van) de patiënt.
  • Lid 2. Inlichten en overleggen: onder andere over de voor- en nadelen van een behandeling, maar ook over de mogelijkheid om níet te behandelen. Deze informatieverstrekking kan ook schriftelijk.
  • Lid 3 Vragen naar behoeften en situatie van de patiënt.

Tips voor huisartsen en praktijkondersteuners 

 ----

1) Nederlandse Patienten Federatie. Samen Beslissen in de zorg. April 2020

2) Kramer P, Damhuis E, Verhue D. Samen Beslissen. Doelgroepenonderzoek onder zorgverleners en zorggebruikers. Mei 2020