€ 49

Ledenprijs

Niet-leden  70,00

Het handboek beschrijft de laatste inzichten in de zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte. Deze inzichten zijn, waar mogelijk, gebaseerd op de richtlijnen van het NHG en het IKNL. Dit uitgebreide en praktische boek is geschikt voor alle zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk en geeft houvast bij de begeleiding van en het geven van adviezen aan uw patiënten.

Koop bij partner

Beschrijving

Het boek bestaat uit een aantal delen. In het eerste deel komen met elkaar samenhangende onderwerpen, zoals de ‘Organisatie van de zorg en Samenwerkingsaspecten’ aan de orde. In het deel ‘Palliatieve zorg bij verschillende ziektebeelden’ gaat het onder meer over hartfalen, COPD en dementie, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan kwetsbare ouderen.

Het gedeelte over ‘Ziekte-overstijgende aspecten’ behandelt onderwerpen als ouderen met een wens om te sterven, de aanwezigheid van een ICD of pacemaker, palliatieve sedatie, euthanasie en de wens te stoppen met eten en drinken. Naast rouw wordt aandacht gegeven aan ‘troost die ertoe doet’.

Bovendien is er aandacht voor bijzondere patiëntengroepen, zoals kinderen, mensen met een migratieachtergrond, patiënten met diabetes mellitus, psychische aandoeningen of een verstandelijke beperking. Dan volgt het deel ‘Klachten en symptomen’. Denk aan hik, lymfeoedeem, ileus, dreigende dwarslaesie, diarree, depressie en ascites. De aanpak is systematisch en gericht op de eerstelijnssetting.

Voor wie?

Het boek is geschikt voor huisartsen (in opleiding), en alle andere zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk zoals POH (in opleiding).

Bestel met korting

NHG-lid, POH met NHG-account (Nog geen account? Vraag hier een NHG-account voor POH-VS-PA aan) of AIOS? Dan bestelt u dit boek voor de ledenprijs van € 49. Vul bij uw bestelling op de site van Prelum de code NHG in bij afrekenen.

Specificaties

Soort product

Boek

ISBN

978-90-856-2234-5

Druk

1

Uitgever

Prelum

Jaar van uitgave

2023

Auteurs

Margriet Bouma, Hella Heijs, Esther van Osselen, Kees in ‘t Veld