De griepvaccinatie binnen het NPG is een preventief aanbod: een aanbod om iets te voorkomen wat zich nog niet heeft voorgedaan. Dit betekent dat de uitgenodigde patiënt geen klachten heeft, die misschien ook niet gaat krijgen en niet zelf gevraagd heeft om vaccinatie, maar actief benaderd is. Dit maakt het extra belangrijk dat de patiënt een goed geïnformeerde keuze kan maken over vaccinatie. Hierbij mag de patiënt geen dwang ervaren. 

Huisartsen zijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om hun patiënten goed te informeren. Met visual Griepprik 2024 en de uitnodigingsbrief ontvangen patiënten de meest actuele en relevante informatie over de griepvaccinatie. 

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen die aan voorlichting worden gesteld, vindt u op de website van het RIVM.

Wij raden u aan om gebruik te maken van deze uitnodigingsbrieven en deze niet, of zo weinig mogelijk aan te passen, zodat patiënten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd.   

Er zijn 3 versies van de uitnodigingsbrief beschikbaar: 

  1. Voor huisartsen die geen gebruik maken van een verzendhuis (of van verzendhuis Promedico) is er een combinatiebrief beschikbaar voor zowel volwassenen als kinderen . Het voordeel van het gebruiken van deze brief is dat er geen onderscheid o.b.v. geboortedatum gemaakt hoeft te worden in de verzending. Het nadeel is dat er meer informatie op de brief staat, wat de brief moeilijker te begrijpen maakt. 

Voor huisartsen die gebruik maken van  verzendhuis DMDR adviseren we gebruik te maken van deze brieven: 

  1. Een aparte brief voor minderjarigen (0-15 jaar). Hierin komen de zaken die spelen rondom informed consent bij kinderen naar voren: griepvaccinatie is veilig vanaf een leeftijd van 6 maanden, kinderen onder de 9 jaar die voor het eerst gevaccineerd worden krijgen een 2e prik na 4 weken en er moet een ouder/voogd mee voor het verlenen van toestemming. 
  2. Een brief voor volwassenen. Deze brief is korter dan de combi-brief, omdat de zaken rondom kinderen hierin zijn weggelaten. 

Het verzendhuis kan op basis van geboortedatum onderscheid maken en de juiste brief naar de juiste patiënt sturen, zonder meerwerk voor de huisarts.