Betrokken organisaties

De Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat de minister adviseert over de volksgezondheid.

Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt advies aan de deskundigen in de Gezondheidsraad over wie het griepvaccin zou moeten krijgen. Het ministerie van VWS beslist aan wie de vaccinatie gratis wordt aangeboden, en betaalt de vaccins en de uitvoering van het vaccinatieprogramma.

SNPG
De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) coördineert de uitvoering van het jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatieprogramma en sinds 2021 ook het COVID-19-vaccinatieprogramma.

CvB
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke regie over het griep- en pneumokokkenvaccinatieprogramma. Daarnaast voert het RIVM (centraal) de regie over het COVID-19-vaccinatieprogramma.

DVP
De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM koopt de griep- en pneumokokkenvaccins in, en zorgt voor opslag en levering aan huisartsen en zorginstellingen.

CIb/LCI
De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is 1 van de 5 centra van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). De LCI stelt richtlijnen voor professionals op voor de bestrijding van infectieziekten, waaronder griep en pneumokokkenziekte. Zorgprofessionals kunnen daarnaast bij de LCI terecht tussen 08:30 en 17:00 voor medisch-inhoudelijke vragen over de griepvaccinatie op telefoonnummer 088 689 7000.

Kennis over de griepvaccinatie: e-learningmodule

Op de website van de SNPG is een e-learningmodule beschikbaar over het griepvaccinatie- en pneumokokkenvaccinatieprogramma. Deze module is bedoeld voor doktersassistentes, huisartsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie. Deze e-learning (1 accreditatiepunt) duurt ongeveer een uur.