ZorgprofielInhoudBetrokken zorgverleners
1. Uitsluitend zelfmanagement     
Voorkeur patiënt    
Voldoende zelfmanagementvaardigheden   
Patiënt gaat zelf aan de slag met zijn leefstijl    
. Relevante informatie www.thuisarts.nl    
. Bij voorkeur intensieve ondersteuning in groepsprogramma’s (GGD en thuiszorginstellingen) en programma’s met individuele (telefonische) coaching (www.rokeninfo.nl).    
. Geen     
. Eventueel vervolgafspraak
2. Kort stoppen-met-rokenadvies   Voorlichting en bewust maken van de gezondheidsrisico’s:    
• op een duidelijke, krachtige en op de persoon afgestemde manier;    
• met nadruk op het belang van het stoppen met roken voor de toekomstige gezondheid;    
• met een relatie naar de huidige ziekten, risicofactoren of klachten van de patiënt.     
• Huisarts    
• Praktijkondersteuner    
• Andere zorgverleners in eerste en tweede lijn   
3. Korte motiverende interventie     Bewust maken van gezondheidsrisico’s en motiverende gespreksvoering    
   
Bespreek:    
• de nadelen van roken en de voordelen van niet roken;   
• de relevantie van het stoppen met roken;    
• de risico’s van de patiënt;    
• mogelijke barrières bij het stoppen met roken – wijs de roker op de behandelings- en ondersteuningsmogelijkheden;   
• alternatieven voor de prettige effecten van tabak.      
. Huisarts    
• Praktijkondersteuner    
• Andere zorgverleners in eerste of tweede lijn
4A. Standaard intensieve begeleiding    Intensieve behandeling bij het stoppen met roken    
  
Bespreek:    
• de nadelen van roken en de voordelen van niet roken;    
• de relevantie van het stoppen met roken;    
• de risico’s van de patiënt;    
• de mogelijke barrières bij het stoppen met roken – wijs de roker op de behandelings- en ondersteuningsmogelijkheden;   
• alternatieven voor de prettige effecten van tabak;    
• het opstellen van een behandelingsplan met onder meer de stopdatum en vervolgcontacten;    
• de farmacologische ondersteuning door de huisarts  
. Huisarts    
• Praktijkondersteuner    
• Andere zorgverleners in eerste of tweede lijn  
• Kijk voor geregistreerde rookstopcoaches in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken (Beroepen (kabiz.nl))   
4B. Extra intensieve begeleiding  
Gerelateerd aan zwangerschap/ ouders van jonge kinderen  
Psychiatrische aandoening  
Beperkte gezondheidsvaardigheden  
Extra intensieve behandeling bij het stoppen met roken  
  
Aanvullingen op 4A:  
Extra tijd een aandacht voor de voorbereidende fase  
Voldoende tijd en kennis voor het betrekken van andere zorgverleners  
Voldoende tijd voor psycho-educatie over de complexiteit van stoppen met roken  
Meenemen sociale context/systeem  
Tot 1 jaar na stopdatum nazorg i.h.k.v. terugvalpreventie  
• Huisarts    
• Praktijkondersteuner    
• Andere zorgverleners in eerste of tweede lijn    
• Kijk voor geregistreerde rookstopcoaches in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken (Beroepen (kabiz.nl))  
  
5. Gespecialiseerde behandeling   
• Complexe verslavingsproblematiek    
• Patiënt is al onder behandeling in de verslavingszorg    
• Ernstig verslaafde rokers   
. Intensieve behandeling bij het stoppen met roken    
• Behandelingsplan opstellen    
• Farmacologische ondersteuning   
Gespecialiseerde GGZ (verslavingszorg)  
ZorgprofielInhoudBetrokken zorgverleners
1. Uitsluitend zelfmanagement     
• Voorkeur patiënt    
• Voldoende zelfmanagementvaardigheden    
   
• Patiënt gaat zelf aan de slag met zijn leefstijl • Relevante informatie en begeleiding via online hulpprogramma’s (http://www.thuisarts.nl/gezondelevensstijl/ik-wil-gezond-eten; www.voedingscentrum.nl)   • Geen    
• Eventueel vervolgafspraak    
2. Algemeen voedingsadvies    • Bewust maken van gezondheidsrisico’s    
• Leggen van relatie tussen leefstijl en ziekte    
• Indien nodig motiveren tot leefstijlverandering    
• Streef naar stapsgewijze, haalbare kleine aanpassingen    
• Leg behandelingsdoelen vast   
• Huisarts    
• Praktijkondersteuner     
• Vervolgafspraken in overleg met de patiënt   
3. Individuele dieetbehandeling    
Dieetbehandeling gericht op voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen die met voeding samenhangen of daardoor worden beïnvloed   • Diëtist    
• Vervolgafspraken in overleg met de patiënt   
4. Gespecialiseerde dieetbehandeling    • Gespecialiseerde dieetbehandeling gericht op voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen die met voeding samenhangen of daardoor worden beïnvloed   • Gespecialiseerde diëtist     
• Vervolgafspraken in overleg met de patiënt