In deze checklist staan de geneesmiddelen zoals opgenomen in de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. De checklist kan gebruikt worden om vast te leggen welke geneesmiddelen voor spoedeisende situaties op voorraad moeten zijn, in welke hoeveelheden, wat de
houdbaarheid is en op welke wijze ze bewaard moeten worden.