De richtlijn Informatieverstrekking tussen huisartsen bij overdracht van de behandelrelatie wordt herzien

Momenteel wordt de richtlijn herzien. We verwachten de geactualiseerde versie in het 1e kwartaal van 2024 te publiceren.