Wie ben je?

Ik heb bijna 19 jaar als huisarts gewerkt in een driemans huisartsenmaatschap. Tot 1 januari 2023 was ik praktijkhoudend huisarts.

Onlangs ben ik voor vijf jaar geherregistreerd als huisarts, mede op basis van vervangende werkzaamheden als medisch directeur van huisartsencoöperatie Onze Huisartsen in Arnhem.  

Raymond Wetzels

Laten we de denkkracht van de NHG-leden gebruiken voor een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Waarom ben je bestuurder van het NHG geworden?  

Ik kijk ernaar uit om namens het NHG als boegbeeld te fungeren voor de huisartsgeneeskunde, daar ligt mijn passie. Ik heb in mijn huisartsentijd al kennis gemaakt met het NHG, want ik heb aan twee NHG-standaarden meegewerkt en was lid van de inhoudelijke commissie rondom de herijking van onze kernwaarden.

Ook heb ik acht jaar lang een voorzittersrol vervuld bij de regionale huisartsenorganisatie. De laatste vier jaar was ik tevens bestuurslid bij InEen. Vanuit die rol ken ik de samenwerkingspartners van het NHG goed. Ik heb in beide rollen veel bestuurlijke ervaring opgedaan, onder andere rondom regionalisering en governance. Centraal staat voor mij het continu willen leren en verder ontwikkelen. 
 

Waarvoor mogen de leden jou benaderen? 

Verschil maken onder druk, samen met en voor alle leden van het genootschap, daar ga ik voor. Laten we de denkkracht van de NHG-leden gebruiken voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Zij mogen mij altijd benaderen met suggesties en ideeën.