Wie ben je?

Ik ben in 1985 afgestudeerd aan het HBO-V en behaalde in 1992 mijn diploma Gezondheidswetenschappen aan de Maastricht University.

Vervolgens voltooide ik in 2000 de beroepsopleiding Management Consultancy bij SIOO. Dit legde de basis voor mijn carrière als zelfstandig professional met een specialisatie in organisatieontwikkeling, management, directie- en bestuursfuncties. 

Eric Scheppink Raad van Bestuur

Mijn werk concentreerde zich met name op de (eerstelijns)gezondheidszorg, met nadruk op de huisartsensector.

Het NHG bood de kans om te werken binnen de volle breedte van de gezondheidszorg, en de rol van een systeemorganisatie sprak me aan.

Waarom ben je bestuurder van het NHG geworden? 

Ik stapte in de wereld van de huisartsenzorg op het moment dat nieuwe organisatiestructuren zoals huisartsenposten, zorggroepen en regionale huisartsenorganisaties opkwamen. Tijdens een opdracht bij IZER in Rotterdam (tegenwoordig onderdeel van Rijnmond Dokters) en later in een bredere functie bij de Regionale Huisartsenorganisatie ‘Onze Huisartsen’, ontdekte ik mijn voorliefde voor deze bestuurlijke rol.  

Het NHG bood me een kans te werken binnen de volle breedte van de gezondheidszorg. Juist deze rol binnen een systeemorganisatie ten bate van de gezondheidszorg, i.c. huisartsenzorg voor burgers in Nederland, spreekt me aan. Het geeft mogelijkheden om mede vorm te geven aan verdere professionalisering van het huisartsenvak en de wetenschappelijke vereniging.

Via pijlers als Wetenschap en Kwaliteit werken aan de toekomstbestendigheid van de huisartsen(zorg) en de vereniging geeft mij veel energie. Zeker als je daarbij nauw betrokken bent bij mooie ontwikkelingen rond kenniscreatie (richtlijnen, standaarden), kennisinfrastructuur (universitaire netwerk, academische werkplaatsen, ICT), kennisdeling (H&W, E-learnings) en kennistoepassing (Thuisarts.nl, NTS, NPA). Ik heb de persoonlijke overtuiging dat we daarmee in Nederland echt een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg van de burgers. 

Waarvoor mogen leden jou benaderen? 

Ik sta open voor contact en ben bereid om bij te dragen aan de organisatie en vormgeving van een omgeving waarin mensen met energie en vanuit hun eigen kwaliteiten een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de zorg in Nederland in het algemeen of de huisartsenzorg of het NHG in meer specifieke zin.