Wie ben je?

Suzan van Vliet

Inmiddels werk ik 30 jaar als huisarts, waarvan 25 jaar samen met mijn man in een hoed in Twente (Hengelo). Daarnaast werk ik voor de zorggroep THOON als medisch coördinator.

Ik ben eindverantwoordelijk voor de medische inhoud van de chronische zorg waar deze ondersteund wordt door de zorggroep. Concreet betekent dat onder andere het maken van inhoudelijke samenwerkingsafspraken en organiseren van scholing.

Ik heb de kaderopleiding beleid en beheer afgerond en ik vind het leuk om mijn kennis in te zetten in de organisatie van de chronische zorg. Voor de medische inhoud kan ik terugvallen op kaderartsen met een medisch inhoudelijke specialisatie.

Graag zet ik mijn expertise over organisatie en inhoud van chronische zorg in de zorggroep én huisartsenpraktijk in voor de verenigingsraad van het NHG.

Waarom ben je huisarts geworden?  

Het mooie van huisarts zijn is voor mij de langdurige relatie die je met mensen aangaat in een omgeving dicht bij huis en daarbij betrokken kunnen zijn bij vaak ingrijpende situaties. De grote verscheidenheid aan vragen en problemen blijven een uitdaging en ervaar ik als het mooiste specialisme in de geneeskunde.

Waarom ben je lid geworden van de VR? 

Inmiddels wordt de chronische zorg op hoog niveau geleverd in de huisartsenpraktijk en is het een substantieel onderdeel van ons vak. Graag zet ik mijn expertise over organisatie en inhoud van chronische zorg in de zorggroep én huisartsenpraktijk in voor de Verenigingsraad van het NHG.

Waarvoor mogen collega’s jou benaderen?

Naast vragen over de organisatie en inhoud van het huisartsen vak kunnen ze bij mij ook terecht voor de inhoud en organisatie van de programmatische chronische zorg, zoals cardiovasculaire aandoeningen, DM en COPD.