Wie ben je?

Petra van der Pas

Ik ben moeder van 3 (bijna volwassen) kinderen en heb diverse hobby’s. Zo houd ik in mijn vrije tijd van koken, lezen (literatuur en poëzie), wandelen, muziek luisteren en zingen in een koor. En natuurlijk horen zorgen voor het gezin en huis hier ook bij.

Vanaf 1998 werk ik als huisarts/praktijkhouder in Schiedam en ben sinds 2 jaar de enige praktijkhouder voor een grote praktijk met 8500 patiënten en diverse samenwerkende disciplines.

Ik vind het fijn om te discussiëren over vraagstukken binnen de huisartsenzorg. Deze interactie is o.a. waardevol voor het aanzien van de huisartsenzorg en het NHG.

Waarom ben je huisarts geworden?  

Ik heb gekozen voor het huisartsenvak vanwege de grote diversiteit aan werkzaamheden en daarmee de uiteenlopende uitdagingen. Uitdagingen op zowel het inhoudelijke vlak als het sociaal betrokken zijn bij de gezondheidszorg van individuen, maar ook voor wijk, gemeente en regio.

Ik heb speciale interesses voor acute geneeskunde, zorg op de huisartsenpost (HAP) en samenwerking in de acute zorg en ouderenzorg. Daarnaast vind ik het erg leuk om de praktijkvoering en het opleiden van aiossen en coassistenten te verzorgen.

Waarom ben je lid geworden van de VR? 

Ik vind het fijn om met gelijkgestemden te kunnen praten en te discussiëren over zowel inhoudelijke als organisatorische vraagstukken in de huisartsenzorg. Deze interactie motiveert voor het eigen handelen. Maar is ook waardevol voor het aanzien van de huisartsenzorg en het NHG. Hiermee bereiken we dat het NHG zijn eigen, goede positie kan behouden met daarbij de juiste focus op ontwikkelingen in de huisartsenzorg en bewaking van de kwaliteit.

Mijn rol als Verenigingsraad-lid zie ik vooral beschouwend. En geef gevraagde en ongevraagde adviezen over de kwaliteit en inhoud van het huisartsen vak.

Waarvoor mogen collega’s jou benaderen?

Binnen het NHG kan ik met name benaderd worden voor vraagstukken met betrekking tot bovengenoemde speciale interesses (acute geneeskunde, HAP, ouderenzorg, praktijkvoering en opleiden).