Marlous Koningsveld-Kortekaas

Wie ben je?

Ik ben nu 7 jaar huisarts in Utrecht waar ik vanaf de studie geneeskunde woon. De opleiding tot huisarts heb ik gecombineerd met een promotietraject (AIOTHO) waarbij ik verschillende vormen van EBM-onderwijs in de huisartsopleiding vergeleek. Omdat ik dit alles combineerde met een opleiding tot epidemioloog heb ik geleerd kritisch te leren denken over de inzet en waarde van onderzoek, zowel in de praktijk (denk aan diagnostiek) als in de academische wereld (welk onderzoek doe je op welke manier met welk doel). Dit alles heeft mij verrijkt en maakt dat ik breed naar ons vak en de geneeskunde kan kijken. Het spreekwoord “verbaas je niet, verwonder je slechts” hou ik hierbij vaak in mijn achterhoofd.

Als huisarts denk ik actief na over de uitdagingen die ons vak ondervindt. Ik vind het mooi om te denken in oplossingen en manieren om ons vak toekomstbestendig te (maken en) houden. De inzet van digitalisering, het anders werken met (andere) inzet van mensen en middelen zijn dingen waarvan ik denk dat het nodig is. Alleen hoe doe je dat dan goed? En hoe weten we wat werkt? Daarvoor is een intistuut als het NHG belangrijk; die kan hierin een leidraad bieden en borgen dat interventies geëvalueerd en gewogen worden.

Naast mijn werk als huisarts ben ik moeder van drie kinderen en woon ik met mijn man, kinderen en hond in Utrecht. Ook thuis ben ik veel in de weer in en rond het huis. Ik wandel veel, hou van klussen in ons nooit-affe huis en je kan me vaak vinden in de tuin. Ook geniet ik ervan te verdwalen in een lekker dik boek en vind ik het heerlijk om met ons gezin of vrienden thuis te genieten van een mooi etentje.
Ik wil graag nadenken over het toekomstbestendig(er) houden en maken van de huisartsenzorg en wil hier dan ook actief over meedenken binnen de NHG-verenigingsraad .

“Als huisarts denk ik actief na over de uitdagingen die ons vak ondervindt. Ik denk graag in oplossingen en manieren om ons vak toekomstbestendig te houden.”

Waarom ben je huisarts geworden?  

Omdat ik binnen het huisartsenvak alle aspecten van de geneeskunde kan verbinden en écht contact kan hebben met mensen, ook juist over hele andere dingen dan zorg. Ik geniet van de gesprekken met mensen in de spreekkamer die een andere kijk op het leven bieden. Ik kan enorm blij worden van een medisch ingreepje zoals het verwijderen van een implanon om vervolgens geraakt te worden door een persoonlijk verhaal van iemand. De veelzijdigheid en de vele manieren die ons vak biedt om het uit te oefenen, maakt dat ik huisarts ben geworden.

Waarom ben je lid geworden van de VR? 

Omdat ik het belangrijk vind dat de huisartsenzorg van goede kwaliteit is en het NHG hierin een grote rol speelt. Door mijn promotie-onderzoek naar EBM-onderwijs in de huisartsopleiding weet ik dat het een enorme uitdaging is om vertaalslag te maken van evidence naar de praktijk. In tijden waarin veel snel verandert en snel antwoorden worden verwacht, is het extra belangrijk om binnen ons vak de vertaalslag te kunnen maken en het kaf van het koren te kunnen scheiden. Ik zie het NHG als een organisatie die dit kan en onze beroepsgroep kan voorzien hierin. Met mijn brede opleiding(en), kritische blik en out of the box-blik op de huisartsgeneeskunde en zorg hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Waarvoor mogen collega’s jou benaderen?

Ik hoor het heel graag als mensen ideeën hebben over hoe de vertaalslag van evidence naar praktijk (nog) beter kan en welke rol het NHG hierin volgens hen zou kunnen spelen. Wat mis en ze, wat zouden ze graag anders zien en vooral ook hoe zien ze het voor zich. Omdat ik zelf als huisarts in de stad werk en behoorlijk academisch ben opgeleid, wil ik juist de huisartsen die ik heel andere omgevingen werken uitnodigen hun visie hierop te delen. Graag nodig ik collega’s uit om te praten/sparren/denken over hoe we de huisartsenzorg samen voor álle huisartsen ook in de toekomst kwalitatief goed kunnen houden, waarbij de rol van het NHG mijns inziens onontbeerlijk is.