U bent hier

Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-tweedelijns GGZ

Deze NHG/GGZ Nederland-richtlijn biedt huisarts en tweedelijns-GGZ de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten.

De richtlijn geeft:

  • het format voor de verwijsbrief die het de tweedelijns-GGZ in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is;
  • het format voor de diverse retourbrieven (bericht na intake, bericht einde behandeling, voortgangsbericht) van de tweedelijns-GGZ die de huisarts direct inzicht geven in het antwoord op de vraagstelling, de behandeling en de nazorg die de GGZ voorstelt;
  • het format voor een wederzijdse informatie-uitwisseling (bericht Wijziging somatiek/therapie/controles) waarmee huisarts en GGZ elkaar tussentijds kort informeren over wijzigingen in de behandeling (medicatie), de reden van wijziging en afspraken over eventuele controles vastleggen;
  • de momenten van informatie-uitwisseling;
  • de relatie met HIS respectievelijk GGZ informatiesysteem voor maximale geautomatiseerde ondersteuning.

Revisie 2021

In 2015 zijn de verwijsroutes naar de GGZ en binnen de GGZ gewijzigd. In samenwerking met de LHV en de koepels in de GGZ voert NHG een revisie van deze richtlijn uit. Wij agenderen in deze revisie:

  • de uitwerking van de nieuwe regels, waarbij onder meer in de ‘envelop’ expliciet moet worden aangegeven naar wie de huisarts verwijst;
  • verbreding van het domein naar basis GGZ plus specialistische GGZ;
  • het aangepaste schema van onderlinge verwijzingen binnen de GGZ;
  • de punten die opgepakt zijn bij de revisie van de onderliggende de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP).

Om praktische redenen is met deze revisie gewacht op de revisie van de onderliggende Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP), in januari 2021 wordt deze in gang gezet. Wij verwachten in december 2021 de tekst van de Richtlijn  Informatie-uitwisseling tussen huisarts en GGZ (HASP-GGZ) beschikbaar te hebben. Echter in overleg met de genoemde partijen wordt vooruitlopend op de publicatie alvast de nieuwe ‘envelop’ beschikbaar gesteld opdat het veld die kan gebruiken voor implementatie, deze kunt u downloaden.

Verkrijgbaarheid

U kunt de tekst van de richtlijn gratis downloaden als pdf-bestand. 

Contact

Indien u naar aanleiding van de richtlijn inhoudelijke vragen heeft of in uw regio concrete plannen heeft om de richtlijn in te voeren, kunt u contact opnemen met Carinke Buiting, arts NHG-programma Informatisering huisartsenzorg