U kunt het document ook gebruiken om afspraken te maken met een erkende afvalinzamelaar.

  • De uitvoering van de procedure staat beschreven in de activiteitentabel.
  • De bijlagen B (Praktijkkaart Stroomschema afvalbeheer huisartsenvoorziening)en C (Afvalstromen in de huisartsenvoorziening)kunt u als hulpmiddel bij de uitvoering gebruiken.
  • Om het hoe en waarom van de procedure te begrijpen en de procedure goed toe te kunnen passen adviseren we de achtergrondinformatie zorgvuldig door te nemen. Hierin komt ook aan de orde: het onderscheid tussen afval met infectierisico en overig afval van patiëntenzorg, en hoe om te gaan met afval van patiënten die worden behandeld met cytostatica.