Bevorderen mentale gezondheid

Doel van de week is het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en handvatten bieden om klachten te voorkomen of tijdig te signaleren en in brede zin de mentale gezondheid te bevorderen.
Ook in de huisartsenpraktijk gaat het vaak over mentale gezondheid. De zorg voor patiënten met psychische problematiek is een belangrijk deel van het werk van de huisarts, vaak met ondersteuning van de POH-ggz, en vindt plaats volgens de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde: medisch-generalistisch, persoonsgericht, gezamenlijk en continu.

Toegenomen vraag naar psychische zorg 

Onder andere door de toegenomen vraag naar psychische zorg en de afgenomen capaciteit bij ggz-aanbieders staat deze zorg echter onder druk. Huisartsen en POH’s-ggz raken overbelast door de zorg voor patiënten met te zware problematiek voor de huisartsenzorg, die niet in de ggz terecht kunnen.  

Psychische zorg in de huisartsenpraktijk 

Deze overbelasting vormde eind vorig jaar voor NHG, LHV, InEen en de PsyHAG de aanleiding voor de publicatie van de ‘Visie Psychische zorg in de huisartsenpraktijk’. De visie beschrijft duidelijk welke psychische zorg in de huisartspraktijk geleverd wordt. En vooral ook welke zorg niet. Want bovenal: psychische huisartsenzorg moet huisartsenzorg blijven. De visie beschrijft hoe we hier voor kunnen zorgen, als individuele huisarts, maar ook in regionale of landelijke samenwerkingsverbanden met GGZ en sociaal domein. 

De huisarts en praktijk ondersteuner-ggz:  

  • hebben oog voor de samenhang tussen psychische, sociaal maatschappelijke en somatische factoren;  
  • doen een eerste beoordeling en diagnostiek bij psychische problematiek;  
  • geven voorlichting, wijzen patiënten op (online) zelfzorgmogelijkheden (bijvoorbeeld via Thuisarts.nl) en mogelijkheden in het eigen netwerk;  
  • bieden behandeling bij milde psychische klachten en eenvoudige, veelvoorkomende psychische stoornissen;  
  • leveren beiden huisartsenzorg;  
  • kunnen patiënten verwijzen naar sociaal domein, de generalistische en specialistische ggz. 

Thuisarts.nl 

Op Thuisarts.nl is betrouwbare en praktische informatie beschikbaar, waarbij verschillende situaties zijn uitgewerkt: 

Van visie naar praktijk 

De eerste reacties op de visie zijn erg positief. Huisartsen en regio-organisaties maken er dankbaar gebruik van bij het maken van regionale afspraken, bijvoorbeeld met GGZ en sociaal domein. Heeft u de visie nog niet gelezen?