Focusgroep

Er zijn gesprekken geweest met de focusgroep bestaande uit zowel patiënten als zorgverleners; dit leverde interessante inzichten op. Vanuit oriënterend literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat er al veel gepubliceerd is over de effectiviteit van digitale zorg op afstand. Het Nationale eHealth Living Lab (NeLL) heeft een overzicht gemaakt van de resultaten uit diverse kwantitatieve databestanden, en middels een knelpunteninventarisatie voor digitale diabeteszorg in de huisartsenvoorziening zijn zowel kansen als knelpunten gedefinieerd.

Resultaten

Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat patiënten met diabetes zich goed lenen voor digitale zorg, omdat de zorgvraag (in de meeste gevallen) niet acuut van aard is en diabetes een chronische aandoening is met veelvuldig contact. Wetenschappelijke literatuur laat zien dat digitale zorg tot een significante afname in HbA1c kan leiden. Op bloeddruk, gewicht/BMI en cholesterol worden geen negatieve effecten gezien. De tussentijdse controle komt het meest in aanmerking voor zorg op afstand. De meeste patiënten stellen dit zeer op prijs, maar niet iedereen. Zorgverleners geven aan dat ze de patiënt minstens eens per jaar fysiek willen zien. Aangeraden wordt om per zorgfase (diagnostiek, behandeling, monitoring) na te gaan waar digitale zorg kan worden ingezet, de behoefte bij de patiënt te bespreken en het hele huisartsenteam erbij te betrekken.

Invitational Conference

Deze en andere relevante inzichten delen we tijdens een Invitational Conference op 30 september met experts uit het diabetesveld. Vervolgens bespreken we met hen een aantal aandachtspunten van digitale diabeteszorg gericht op de thema’s richtlijnen, (rand)voorwaarden en implementatie. De resultaten vanuit de Invitational Conference en de eerder opgehaalde kennis en ervaring delen we vervolgens met de diabeteswerkgroepen. Zij gaan in oktober aan de slag met het voorbereiden van het formuleren van aanbevelingen over zorg op afstand in de diabetesrichtlijnen.

Meer informatie over het DiDia project is te vinden via de website van ZonMw