Huisartsenzorg is essentieel

  • De huisartsenzorg is een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van de eerstelijnszorg en de basis van het zorgstelsel. 
  • Onze sector is van cruciaal belang voor kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg voor elke inwoner van ons land. 

Brief met vier belangrijke aandachtspunten

Wij hebben de partijen daarom een aantal speerpunten meegegeven die volgens onze organisaties niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma’s. Om te zorgen dat iedere Nederlander nu en in de toekomst kan rekenen op huisartsenzorg en eerstelijnszorg in de eigen buurt is (in ieder geval) dringend nodig dat:

Dit moet geborgd en stabiel gefinancierd zijn. Deze investering betaalt zichzelf immers terug doordat huisartsen daarmee minder verwijzen, meer tijd hebben voor het gesprek met patiënten over o.a. leefstijl en preventie en betere zorg kunnen verlenen.  

Met de andere partijen in de eerstelijn werken wij momenteel aan een visie op de eerstelijnszorg in lijn met de adviezen van de RVS, waarin ook de zo noodzakelijke samenwerking in de eerstelijn en met het sociale domein een belangrijke rol spelen.

En dat er passende tarieven komen voor praktijkhuisvesting voor huisartsen. Nu hebben meer dan drie op de vier huisartsen op een of andere manier een probleem met huisvesting: te krap, te duur, ongeschikt. Dat moet anders, om te zorgen dat elke Nederlander een huisartsenpraktijk dichtbij heeft en houdt.  

Zodat nieuwe mogelijkheden om de huisartsenzorg te ondersteunen aantoonbaar effectief en veilig zijn.