Belangrijkste aandachtspunten

  • Het vindpercentage positieve gonorroetesten binnen de Centra Seksuele Gezondheid lag van 2018 tot de eerste helft van 2022 onder de 2%. 
  • In het tweede kwartaal van 2023 steeg dit percentage bij vrouwen onder de 25 jaar naar 4%. 
  • Bij heteromannen onder de 25 jaar steeg het vindpercentage naar 3%. 
  • Opvallend meer infecties bij hoogopgeleide jongeren die geen risicogedrag rapporteren (zoals veel wisselende contacten).  

Wees alert

Of de patiënten asymptomatisch waren of zich met klachten bij de huisarts meldden is niet uit de data te halen. Enkele GGD’en hebben naar aanleiding van de stijging de partnernotificatie geïntensiveerd. Het informeren van partners en gesprek over veilige seks blijft van belang.

Meer informatie

Adviezen betreffende de diagnostiek en behandeling van SOA’s in de huisartsenpraktijk zijn opgenomen in de NHG-Standaard SOA-consult en vooralsnog onveranderd.