Samenvatting adviezen PBM  

PBM voor zorgverlener bij patiënt met (vermoeden van) een luchtweginfectie:

  • Bij een hoestende patiënt wordt het dragen van een mondneusmasker geadviseerd. Daarnaast wordt geadviseerd om < 1,5 meter tevens een beschermende bril en op indicatie wegwerphandschoenen en een beschermend schort te dragen.
  •  Bij een patiënt met andere luchtwegklachten dan hoesten wordt het dragen van een mondneusmasker < 1,5 meter geadviseerd. Bij risicovolle handelingen tevens een beschermende bril en op indicatie wegwerphandschoenen en een beschermend schort.    

Overige maatregelen bij patiënt met (vermoeden van) een luchtweginfectie:

  • Vraag een hoestende patiënt, bij vermoeden van een luchtweginfectie, een mondneusmasker te dragen.  
  • Laat een hoestende patiënt 1,5 meter afstand houden in een wachtruimte of plaats in een aparte ruimte.   
  • Maak bij patiënten met andere luchtwegklachten een afweging welke maatregelen nodig zijn.  

PBM voor zorgverlener in overige situaties:  

  • Bij patiënten zonder luchtwegklachten wordt PBM geadviseerd bij risicovolle handelingen.  

Zorgverlener met luchtweginfectie:

  • Een zorgverlener met milde klachten van een luchtweginfectie mag werken met continu gebruik van een mondneusmasker.   

De adviezen vormen een aanvulling op de bestaande richtlijn infectiepreventie in de huisartsenpraktijk.  

Toekomst/vervolg corona  

Per 1 juli 2023 is de meldingsplicht voor COVID-19 komen te vervallen. De voorspelbaarheid van oplevingen van COVID-19, ook buiten het klassieke luchtwegseizoen, is nog beperkt. Een goede surveillance blijft daarom, net als voor bijvoorbeeld influenza, van groot belang om oplevingen van het virus door nieuwe varianten en/of ‘waning immunity’ tijdig te detecteren en, indien nodig, maatregelen te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld re-vaccinatie.