Herziene overzichtstabellen

  • Huisartsen waarderen de overzichtstabellen vanwege de onafhankelijkheid en transparante totstandkoming
  • De overzichtstabellen zijn completer gemaakt en de leesbaarheid is verbeterd.
  • U vindt de overzichtstabellen op nhg.org en rechts naast de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD   

Grote waardering voor onafhankelijke overzichtstabellen

Eind 2021 introduceerde het NHG overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen zijn onlangs onder huisartsen geëvalueerd. Ook koepelorganisaties zoals KNMP, NVALT en het Longfonds hebben feedback geleverd. Opvallend uit de evaluatie is de waardering van de overzichtstabellen om hun onafhankelijkheid en transparante totstandkoming.

Verbeterpunten verwerkt

De evaluatie leerde ook dat er ruimte was voor verbetering. Praktische verbeterpunten zijn doorgevoerd; zo is bijvoorbeeld de leesbaarheid van de tabellen verbeterd en wordt de kleur van de inhalator weergegeven. Ook zijn de overzichtstabellen meer compleet doordat er meer inhalatoren zijn toegevoegd. Verder is alle informatie geactualiseerd, zijn de kosten opnieuw beoordeeld en zijn er uit de handel genomen inhalatoren verwijderd.

Onafhankelijk overzicht inhalatoren

Voor huisartsen en praktijkondersteuners zijn de overzichtstabellen een praktisch hulpmiddel bij het maken van een keuze voor een inhalator. De tabellen bieden een duidelijk overzicht van alle beschikbare inhalatoren en de belangrijkste kenmerken daarvan. De eerste reacties uit de praktijk leren dat de tabellen handig zijn om in gesprek met patiënten tot een goede keuze voor een inhalator te komen.

De informatie in de tabellen sluit aan op de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. De tabellen zijn in 2021 ontwikkeld door een werkgroep waarin huisartsen, CAHAG (kaderhuisarts longziekten), V&VN (praktijkondersteuner) en NVALT (longartsen) waren vertegenwoordigd.

Waar vind ik de overzichtstabellen?

U vindt de tabellen op de overzichtspagina op nhg.org en in de rechterkolom naast de NHG-Standaarden Astma voor volwassenen en COPD.