U bent hier

Nu beschikbaar: Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

16 januari, 2017

De generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk is vandaag verschenen. Deze biedt de huisarts en poh-ggz handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten in de praktijk. Op Thuisarts.nl zijn de teksten voor patiënten aangepast.

Psychische klachten hangen vaak samen met levensgebeurtenissen, levensfaseproblematiek of problemen met werk of in de privésfeer en zijn vaak tijdelijk. Het verhaal kunnen vertellen aan iemand die luistert zonder oordelen en met empathie, is in veel gevallen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Huisarts en patiënt definiëren samen het probleem en kiezen de behandelingsaanpak.

Dagstructuur

Een normaliserende aanpak, zonder gebruik van medische diagnoses, draagt bij aan het versterken van het zelfbeeld en de zelfredzaamheid van de patiënt. Soms is één consult voor een patiënt genoeg om op eigen kracht verder te kunnen.
De aanpak is altijd gericht op herstel van de dagstructuur met aandacht voor slapen, (gezonde) voeding, beweging, ontspanning en zo mogelijk werk of andere dagactiviteiten. Volledig werkverzuim is lang niet altijd noodzakelijk; passend werk bevordert de gezondheid vaak.

Waar te vinden

De volledige versie van de module kunt u vinden op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ
In het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ werken patiënten en naasten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden met als doel kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg tegen aanvaardbare kosten..
Lees ook het interview waarin projectleider Mariëlle van Avendonk de module toelicht.
Deze module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk is niet van toepassing op patiënten met ernstige psychische beelden (bijvoorbeeld suïcidaliteit), een oorzakelijke somatische aandoening (bijvoorbeeld hersentumor) of een psychische stoornis volgens de DSM-classificatie (bijvoorbeeld depressie).

Thuisarts

Op Thuisarts.nl zijn naar aanleiding van deze module de relevante teksten voor patiënten over psychische klachten aangepast en aangevuld.

Psychische klachten bij volwassenen

  • Ik heb psychische klachten. Van wie krijg ik hulp?
  • Ik heb een ernstige psychische crisis
  • Ik maak me zorgen om iemand met psychische klachten
  • Ik ondersteun iemand met ernstige psychische klachten

Daarnaast zijn enkele bestaande teksten aangevuld, zoals die over Stress, Overspannen, Somberheid, Psychosociale problemen, Eenzaamheid, Slaapproblemen en Rouw .