Belangrijkste aandachtspunten

  • Een zelfmeting is een meting door een persoon die zonder tussenkomst van een zorgverlener tot stand is gekomen; de meetwaarde kan iets zeggen over de mate van de ziekte of gezondheid van een patiënt. 
  • Zelfmetingen kunnen bijdragen aan goede zorg als aan de randvoorwaarden wordt voldaan. 
  • Huisarts en patiënt beslissen samen over het inzetten en uitvoeren van zelfmetingen en maken hier duidelijke afspraken over.  
  • Deze afspraken en relevante zelfmetingen worden geregistreerd in het medisch dossier 

Waarom een standpunt over zelfmetingen?

Zelfmetingen in de huisartsenpraktijk zijn niet nieuw en worden vaker gebruikt in de huisartsenpraktijk. Er waren echter geen duidelijke kwaliteitskaders beschreven. Het NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring helpt u als huisarts om zelfmetingen verantwoord in te zetten, en te gebruiken als middel om goede zorg te leveren.

Het standpunt beveelt zelfmetingen in de monitoringsfase aan als een specifieke zelfmeting volgens een NHG-Standaard of andere professionele richtlijn meerwaarde kan hebben, waarbij aan verschillende kwalitatieve randvoorwaarden moet worden voldaan. U spreekt af met uw patiënt of zelfmetingen geschikt zijn, en registreert informatie hierover in het medisch dossier. We werken aan ondersteuning hiervoor.