In de nieuwe aanbeveling is er ruimte gekomen voor de huisarts om een anti-emeticum voor te schrijven.  

Advies ondansetron bij kinderen met (verhoogd risico op) dehydratie

Overweeg alleen een eenmalige dosis ondansetron als er sprake is van (een verhoogd risico op) dehydratie en ook alleen als de ORS-rehydratie bemoeilijkt wordt door zeer frequent braken of meermaals braken direct na ORS-toediening. Het eenmalig toevoegen van ondansetron (off-label) aan ORS-rehydratie verlaagt mogelijk de kans op een ziekenhuisopname en persisterend braken binnen 8 uur na toediening. ORS blijft echter de basis van de behandeling van (een verhoogd risico op) dehydratie. 

Advies alternatieve benadering voor ORS

De werkgroep heeft zich ook gebogen over het vervangen van ORS door verdunde appelsap bij kinderen met (een hoog risico op) dehydratie. Dit wordt ontraden in de nieuwe aanbeveling. Bij de groep kinderen zonder tekenen van dehydratie (of een verhoogd risico hierop) gelden de bestaande adviezen. Deze kinderen kunnen dus drinken naar wens en hier is ook geen indicatie voor ORS. 

 In 2023 wordt de volledige NHG-Behandelrichtlijn Misselijkheid en braken herzien. 

Thuisarts.nl

De bestaande patiënteninformatie op Thuisarts.nl is aan de hand van de vernieuwde aanbeveling herzien: 

 Mijn kind geeft over | Thuisarts.nl

Mijn kind heeft buikgriep | Thuisarts.nl

Podcast Huisarts en Wetenschap

Begin januari verschijnt de H&W-podcast over dit onderwerp. 

Kennislacunes

Er zijn nieuwe kennislacunes behorende bij dit onderwerp.