Daarnaast is mpox sinds 3 december geen groep A-meldingsplichtige infectieziekte meer, maar groep B1-meldingsplichtig. Dit betekent dat bij een vastgestelde mpox de behandelend arts dit zo snel mogelijk, binnen reguliere werktijden, meldt bij de GGD (in de praktijk vaak de eerstvolgende werkdag). Vermoedens van mpox (waarschijnlijke of mogelijke gevallen) hoeven niet meer gemeld te worden.